Определение №240/28.05.2021 по дело №688/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 240

  София, 28.05.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на деветнадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 688/2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „ДМ - Христови“ ООД със седалище в [населено място] срещу разпореждане № 2601178 от 10.02.2021 г. по в. т. д. № 91/2020 г. на Апелативен съд - Варна, с което е оставено без уважение искането на „ДМ - Христови“ ООД за издаване на изпълнителен лист срещу Н. Т. Т. за суми, присъдени с постановеното по делото невлязло в сила осъдително въззивно решение № 260065 от 26.10.2020 г.

  В частната жалба се правят оплаквания за неправилност на обжалваното разпореждане и се иска то да бъде отменено и да бъде уважено искането за издаване на изпълнителен лист.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :

  С решение № 112 от 18.04.2018 г. по т. д. № 122/2018 г. на Апелативен съд - Варна е потвърдил решение по т. д. № 230/2017 г. на Окръжен съд - Варна в частта, с която Н. Т. Т. е осъден да заплати на „ДМ - Христови“ ООД на основание чл.55, ал.1, т.1 ЗЗД сумата 17 985.78 лв., ведно със законната лихва от 22.02.2017 г. до окончателното плащане, и на основание чл.86, ал.1 ЗЗД сумата 169.87 лв., и след отмяна на решението в отхвърлителната му част е осъдил Н. Т. Т. да заплати на „ДМ - Христови“ ООД още 9 912-.22 лв. - главница, ведно със законната лихва от 22.02.2017 г. до окончателното плащане, и сума в размер на разликата над 169.87 лв. до 248.48 лв. - обезщетение за забава по чл.86, ал.1 ЗЗД. По искане на дружеството - ищец въззивният съд е издал изпълнителен лист за сумите, присъдени с потвърдената осъдителна част на първоинстанционното решение - 17 985.78 лв., ведно със законната лихва от 22.02.2017 г. до окончателното плащане, и 169.87 лв. - обезщетение за забава за периода 20.01.2017 г. - 22.02.2017 г., както и за сумите, присъдени с въззивното решение - 9 912.22 лв., ведно със законната лихва от 22.02.2017 г. до окончателното плащане, и разликата над сумата 169.87 лв. до сумата 248.88 лв. - обезщетение за забава /общо 27 898 лв. - главница, и 248.48 лв. - обезщетение за забава/.

  Решението на Апелативен съд - Варна е обжалвано с касационна жалба от ответника и е обезсилено с решение № 179 от 06.02.2020 г. по т. д. № 2211/2018 г. на ВКС, ІІ т. о., като делото е върнато за повторно разглеждане от друг състав на въззивния съд.

  При повторното разглеждане на делото Апелативен съд - Варна е постановил решение № 260065 от 26.10.2020 г. по в. т. д. № 91/2020 г., с което е потвърдил решението по т. д. № 230/2017 г. на Окръжен съд - Варна в частта за уважаване на предявените от „ДМ - Христови“ ООД против Н. Т. Т. искове до размер на сумите 17 985.78 лв. и 169.87 лв. и след частична отмяна на решението е осъдил Н. Т. Т. да заплати на „ДМ Христови“ ООД разликата над присъдените от първоинстанционния съд 17 985.78 лв. и 169.87 лв. до преценените като дължими 22 388.29 лв. и 211.45 лв. /при променена правна квалификация на главния иск чл.284, ал.2 ЗЗД/.

  След постановяване на въззивното решение дружеството - ищец е депозирало молба, с която е поискало да му бъде издаден изпълнителен лист срещу ответника „за разликата на присъдените с решението суми, а именно за разликата от присъдените 17 985.78 лв. до 22 388.29 лв., ведно със законната лихва от 22.02.2017 г. до окончателното погасяване на задължението, както и за разликата от 169.87 лв. до 211.45 лв., съставляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода 20.01.2017 г. - до завеждане на иска на осн. чл.86

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари