Определение №240/15.04.2021 по дело №1588/2020

Спорът е разрешен с Определение №240/15.04.2021 по дело №1588/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е правен интерес за малолетния наследник на едноличен собственик на капитала в ЕООД да предяви искове по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ за установяване несъществуване на вписани обстоятелства по партида на ЕООД относно вписване на съдружници, притежаваните от тях дялове и прехвърляне на дялове, вписване на управител?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на петнадесети март през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 1588 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Подадена е касационна жалба от „БЕСТ ИНВЕСТОРС 1“ ЕАД, чрез адв. И. Н. срещу решение № 49/07.02.2020г. по т.д. № 777/2019г. на Пловдивски апелативен съд, поправено с решение № 180/ 26.06.2020г. по с.т.д., с което е потвърдено решение №386/14.12.2016г. по т. д. № 26/2015г. на ОС-Стара Загора за признаване за установено по отношение на "Вавилон" ЕООД /правоприемник на което чрез вливане е касаторът/ по исковете, предявени от Е. Й. М., чрез своята майка и законен представител С. С. Н., че са несъществуващи вписаните по партидата на "Вавилон" ЕООД, ЕИК[ЕИК] в търговския регистър обстоятелства, както следва:1/ с вписване № 20130808143010 на АВ - Търговски регистър по партидата на "Вавилон" ЕООД, с което е вписано прекратяване на участието във "Вавилон" ЕООД на починалия едноличен собственик на капитала Й. К. М., ЕГН [ЕГН], продължаване дейността на "Вавилон" ЕООД от неговата майка и законен наследник Б. А. Б., ЕГН [ЕГН], конституирането й като едноличен собственик на капитала на "Вавилон" ЕООД и назначаването й като управител на "Вавилон" ЕООД; 2/ с вписване № 20130820102539 на АВ - Търговски регистър по партидата на "Вавилон" ЕООД, с което е вписана продажба на 80 /осемдесет/ дружествени дяла, всеки един на стойност 50 лв. или общо 4000 лв., представляващи 80% от капитала на "Вавилон" ЕООД, от Б. А. Б. на Е. К. М., след която продажба купувачът е придобил целия капитал на "Вавилон" ЕООД; 3/ с вписване № 20141121080750 на АВ - Търговски регистър по партидата на "Вавилон" ЕООД, с което е вписана продажба на 80 /осемдесет/ от 100 /сто/ дружествени дяла, с номинална стойност от 50 лв. всеки, от Е. К. М. на В. И. Е., които дялове са били собственост на починалия Й. К. М..

„БЕСТ ИНВЕСТОРС 1“ ЕАД, чрез адв. И. Н. е подало касационна жалба и срещу решение № 180/ 26.06.2020г. по по т.д. № 777/2019г. на Пловдивски апелативен съд, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари