Определение №240/01.06.2021 по дело №1221/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 240

  гр. София, 01.06.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на седемнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гражданско дело № 1221 по описа за 2021 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството e по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№ 288183 от 16.11.2020 г., подадена от С. О. П. чрез адвокат В. С. от САК срещу въззивно Решение № 260 003 от 11.09.2020 г., постановено по в.гр.д. № 14734/2019 г. по описа на Софийски градски съд, ГО, ІІ „д” въззивен състав.

  Ответниците по касация В. Н. П. и Ц. О. П. са депозирали отговор на касационната жалба в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, като възразяват, че не са налице основания за допускане на касационното обжалване, както и че касационната жалба е неоснователна. Претендират разноски.

  С обжалваното решение е потвърдено Решение № 198327 от 21.08.2019 г., постановено по гр.д.№ 7650/2017 г. по описа на СРС, ГО, 71 състав, с което е допуснато извършването на съдебна делба на апартамент № 6, със застроена площ от 81,87 кв.м., находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] при квоти: 4/6 ид.ч. за В. Н. П., 1/6 ид.ч. за Ц. О. П. и 1/6 ид.ч. за касаторката. С решението на СРС е възстановена (по заявено възражение по чл. 30, ал. 1 ЗН) запазената част на В. Н. П. и Ц. О. П. от наследството на О. Ц. П. (починал на 01.12.2015 г.), като с 21299,16/54300 ид.ч. е намалено извършеното от наследодателя в полза на ищцата дарение, обективирано в нотариален акт за дарение № 008, том II, peг.№ 8991, дело № 197/2004 г., на апартамент № 84 в [населено място],[жк], [жилищен адрес] със застроена площ 56,48 кв.м. и надарената е осъдена да заплати на В. Н. П. и Ц. О. П. сумата от общо 21 299,16 лв. (по 10 649,58 лв. за всеки от тях), представляваща стойността на накърнената запазена част.

  Така постановеното решение е обжалвано само в частта, с която СРС се е произнесъл по искането по чл. 30, ал. 1 ЗН, с оплакване, че оценките на двата апартамента не са съобразени с пазарните цени към съответния момент, както и че решението в тази част е недопустимо, тъй като СРС вече бил оставил веднъж без разглеждане възражението за възстановяване на запазена част. Въззивният съд е приел, че първоинстанционното решение е валидно и допустимо. Като неоснователни са определени доводите за формирана сила на пресъдено нещо относно оставянето без разглеждане на възражението по реда на чл. 30, ал. 1 ЗН. Подчертано е, че с Определение № 5168 от 06.03.2018 г. по ч.гр.д.№ 2654/2018 г. на СГС, І-ви въззивен брачен състав, е отменено Определение от 11.09.2017 г. (поправено с Определение от 23.01.2018 г.) на СРС, 71 състав по гр.д.№ 7650/2017 г. в частта, с която е оставено без разглеждане възражението на ответниците по чл. 30 ЗН, като делото е върнато на СРС с изрично указание за допускане на претенцията до разглеждане и произнасяне по същество. При условията на чл. 272 ГПК въззивният състав е препратил към мотивите на СРС, наред с което е дал отговор на оплакванията във въззивната жалба. Посочено е, че в производството пред първата инстанция са изслушани две единични СТЕ относно стойността на делбения имот и имота - предмет на дарението, извършено от О. Ц. П. в полза на С. О. П.. Експертизата относно стойността на последния е приета без да бъде оспорена от страните. Заключението относно стойността на имота - предмет на делбата е оспорено от процесуалния представител на ищцата и първоинстанционният съд е допуснал по нейно искане изслушването на тройна СТЕ в о.з. на 27.09.2018 г. В следващото съдебно заседание на 12.12.2018 г. ищцата е заявила, че не е внесла и няма да внесе депозит за изготвянето на тройна СТЕ, поради което оттегля искането за изслушване на такава. С оглед така извършените процесуални действия е прието, че не е налице твърдяното с въззивната жалба процесуално нарушение. При определяне стойността

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари