Определение №239/01.06.2021 по дело №976/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 239

  Гр. София, 01.06.2021 г.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ:СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гр. дело № 976 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№ 260 556 от 07.01.2021 г., подадена от Р. Г. Д. чрез адвокат М. Н. от АК – П., която е насочена против въззивно Решение № 260 449 от 30.11.2020 г. на Окръжен съд - Пловдив, постановено по в.гр.д. № 423/2020 г.

  Жалбата е процесуално допустима - подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и ал. 2 ГПК, придружена е от изложение и е насочена срещу решение, подлежащо на касационно обжалване.

  Ответниците по касация Г. Н. П. и К. В. П. са депозирали отговор в срока по чл. 287 ГПК чрез адвокат Ц. С. от АК – П.. Считат, че отсъстват основания по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК, както и че въззивното решение е правилно. Молят да не се допуска касационно обжалване. Претендират разноски.

  По наличието на основания за допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд, състав на Второ г.о., намира следното:

  С обжалваното решение е потвърдено Решение № 28 от 10.01.2020 г. по гр.д.№ 2777/2018 г. на Районен съд - Асеновград, в частта, с която е отхвърлен предявеният от настоящия касатор срещу ответниците (по иска и по касация) иск за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищецът е собственик на основание давностно владение на 1/2 ид.ч. от сграда с ид.№ **** по КК на [населено място], разположена в ПИ ***, с площ от около 16 кв.м. Първоинстанционното решение е обезсилено в частта, с която е отхвърлен иск на Р. Г. Д. за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищецът е собственик на същата 1/2 ид.ч. от сградата с ид.№ **** на основание покупко-продажба. Първоинстанционното решение е обезсилено и в частта, с която е отхвърлен иск да се признае за установено, че ответниците не са собственици на 1/2 ид.ч. от сграда с ид.№ **** и е отхвърлено искане на основание чл. 537, ал. 2 ГПК да бъде отменен нотариален акт № 107, том І, рег.№ 1069, нот.д.№ 102/2018 г. на нотариус К.-М. до размер на 1/2 ид.ч., като делото е върнато за ново разглеждане в тази част от друг състав на РС - Асеновград.

  Касаторът атакува въззивния акт само в частите, с които е постановено обезсилване на първоинстанционното решение и връщане на делото за ново разглеждане. Счита, че постановеният резултат е в противоречие с практиката на ВКС - Решение № 107 от 13.08.2018 г. по гр.д.№ 2446/2017 г. на ВКС, ІV г.о. и цитираните в него Решение № 45 от 20.04.2010 г. по т.д.№ 516/2009 г. на ВКС, ІІ т.о., Решение № 406 от 14.01.2014 г. по гр.д.№ 1585/2013 г. на ВКС, IV г.о., Решение № 77 от 08.03.2011 г. по гр.д.№ 127/2010 г. на ВКС, IV г.о. и Решение № 208 от 06.12.2016 г. по т.д. № 2806/2015 г. на ВКС, II т.о. Поставя въпросите, цитирани дословно, както следва:

  1. „Неправилно ли е квалифицирано от въззивния съд като недопустимо съдебното решение на първоинстанционния съд в частта, когато последният се произнася с петитум относно наведени фактически твърдения в исковата молба, но без изрично позоваване било на правна норма, било понятийно относно квалификация на спорното право в иска”;

  2. „Налице ли е произнасяне по непредявен иск в случаите, когато липсва изричен петитум в исковата молба с посочване основанието, на което се претендира съответното искане, но съдът е извел в съдебното си решение от наведените фактически твърдения на иска съответен диспозитив и относно това основание”;

  3. „Налице ли е различен фактически състав при претендиране установяване право на собственост, когато се твърди придобиване по давност, но също и че ищецът е станал собственик на основание покупко-продажба на целия придобит от него имот, когато

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари