*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 238

  [населено място], 16.06.2022г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на седми юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 4742 по описа за 2021г. и за да се произнесе взе пред вид следното :

  Производството е с правно основание чл.248 ГПК.

  Постъпила е молба с вх.№ 3788 от 27.04.2022г., подадена от „Итал-Текс“ ЕООД, представлявано от управителя Б., ответник по делото, чрез процесуалния представител адвокат С., с искане за допълване на постановения по делото акт: определение № 319 от 20.04.2022г., в частта му за разноските, с присъждане на сумата от 11 372.79лв., адвокатско възнаграждение за процесуално представителство пред касационната инстанция.

  Срещу подадената молба е постъпил отговор от ответната страна С. Л., чрез процесуалния представител адвокат С., която се изразява становище за неоснователност. Счита, че пред вид липсата на осъществено процесуално представителство, съдът следва да присъди разноските по реда на чл.9, ал.3 от Наредба № 1/2004г.за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Прави възражение за прекомерност на установеното като реално заплатено възнаграждение и желае същото да бъде намалено.

  Настоящият състав на Върховен касационен съд, пред вид направеното искане, като взе пред вид материалите по делото, съобразно закона и установената съдебна практика, намира следното:

  С постановеното по реда на чл.288 ГПК определение № 319 от 20.04.2022г. не е допуснато касационно обжалване, без да е налице произнасяне по направеното с отговора от ответната страна искане за присъждане на разноски.

  С настоящата молба, която е подадена в преклузивния срок / на 27.04.2022г., при постановен на 20.04.2022г.съдебен акт/, от лице с правен интерес, е направено искане за присъждане на разноски от 11 372.79лв.за адвокатско възнаграждение пред касационната инстанция.

  С оглед изхода на спора, същото е основателно.В отговора е направено искане за присъждане на разноски /вж.стр.27/, като съдът не се е произнесъл по същото. Липсата на произнасяне налага допълване на постановения акт. Представен е списък, пълномощно и фактура № 834 от 11.11.2021г., от които е видно, че „Итал-Текс“ ЕООД е заплатило на процесуалния си представител „за изготвяне и подаване на отговор на касационната жалба от С. Л. и процесуално представителство пред касационната инстанция“ сумата от 11 372.79лв.

  Направеното възражение за прекомерност на така установеното като реално заплатено възнаграждение, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари