Определение №238/01.06.2021 по дело №1408/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 238

  София, 01.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Маргарита Соколова

  Членове:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 1408/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 288 вр. чл. 280 ГПК.

  К. М. М. е обжалвал въззивното решение № 639/11.02.2020 г. по в. гр. д. № 543/2017 г. на Благоевградския окръжен съд, постановено по реда на чл. 247 ГПК, относно стойностното изражение на дяловете на съделителите и държавната такса, определена в производството за делба на недвижими имоти. Искането е то да бъде отменено като очевидно неправилно.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК и е насочена срещу въззивно решение, което не е изключено от обхвата на касационния контрол, поради което е допустима.

  Ответниците по касация О. М. З., Д. И. Б., С. З. К., Д. Д. Х. и Д. Д. Х. не са подали отговори.

  При произнасяне по допускане на касационното обжалване, Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., намира следното:

  С решение № 308/17.01.2018 г. по в. гр. д. № 543/2017 г. Благоевградският окръжен съд, след като отменил решение № 1008/07.02.2017 г. по гр. д. № 686/2015 г. на Благоевградския районен съд в частта, с която е извършена делба на недвижими имоти чрез изнасянето им на публична продан, извършил делбата по реда на чл. 353 ГПК, като

  - поставил в дял на К. М. М. и О. М. З. ПИ с идентификатор ............... по кадастралната карта на [населено място] с площ от 35 кв. м., представляващ магазин /дюкян/ за обществено хранене, ведно с ПИ с идентификатор ............... с площ от 58 кв. м., представляващ избено помещение в същата сграда, ведно с 37.46% от общите части на сградата и 33.26/61 ид. ч. от прилежащата земя, представляваща ПИ с идентификатор ..............., при дялове 5/8 ид. ч. за К. М. М. и 3/8 ид. ч. за О. М. З.;

  - поставил в дял на Д. И. Б. и С. З. К. при равни квоти ПИ с идентификатор ............ с площ от 57.50 кв. м., представляващ първи жилищен етаж от сградата, построена в ПИ с идентификатор ..........., ведно с 31.26% ид. ч. от общите части на сградата и 27.72/61 ид. ч. от прилежащата земя;

  - осъдил К. М. М. да заплати на Д. И. Б. и С. З. К. за уравнение на дяловете по 6 912.50 лева; а на Д. Д. Х. и Д. Д. Х. - по 1 193.44 лева, и държавна такса в размер на 2 884.34 лева;

  - осъдил О. М. З. да заплати на Д. И. Б. и С. З. К. за уравнение на дяловете по 3 456.25 лева, а на Д. Д. Х. и Д. Д. Х. - по 596.72 лева, и държавна такса в размер на 1 730.60 лева;

  - осъдил Д. И. Б. да заплати на К. М. М. за уравнение на дяловете 13 725 лева, а на Д. Д. Х. и Д. Д. Х. - по 1 492.62 лева, и държавна такса в размер на 811.40 лева;

  - осъдил С. З. К. да заплати на К. М. М. за уравнение на дяловете 13 725 лева, а на Д. Д. Х. и Д. Д. Х. - по 1 492.62 лева, и държавна такса в размер на 811.40 лева;

  - осъдил Д. Д. Х. да заплати държавна такса в размер на 214.88 лева;

  - осъдил Д. Д. Х. да заплати държавна такса в размер на 214.88 лева.

  С решение № 3068/22.06.2018 г., постановено по същото дело по реда на чл. 247 ГПК, въззивният съд приел, че е допуснал грешки в пресмятането за уравнение на дяловете на подалите молбата за поправка съделители Д. И. Б. и С. З. К., поради което извършил поправка на явна фактическа грешка в смисъл К. М. М. да заплати на Д. И. Б.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари