Определение №237/01.06.2021 по дело №1283/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 237

  София, 01.06. 2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и втори април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Маргарита Соколова

  Членове:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 1283/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 288 вр. чл. 280 ГПК.

  С решение № 260150/14.12.2020 г. по в. гр. д. № 638/2020 г. Русенският окръжен съд потвърдил решение № 92/26.06.2020 г. и допълнителното решение № 260000/21.08.2020 г. по гр. д. № 199/2019 г. на Районния съд - Бяла в частта, с която е отхвърлен иск с правно основание чл. 54, ал. 2 ЗКИР за признаване за установено по отношение на ЕТ „К. - М. К.“, че Г. А. Х. и Г. Х. Х. са собственици по давностно владение на реална част от имот - дворно място, съставляващо парцели ........... от кв. .... и част от парцел ....... от кв. .... по отменен план на [населено място], при общи граници за цялото място: улица, А. Т. Р., П. М. В. и М. П. Х., обективиран в н. а. № ...., том ..., н. д. № ..../1962 г., с площ 66 кв. м., очертана от точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на комбинираната скица-приложение № 1 към техническата експертиза от 28.10.2019 г., както и за признаване на установено по отношение на ЕТ „К. - М. К.“, че в кадастралната карта на [населено място] от 2016 г. е налице непълнота и грешка, представляващи неотразяването на посочената част от имота /дворното място/ от отменен план на града.

  Със същото въззивно решение първоинстанционното решение е отменено в частта, с която е признато за установено по отношение на Г. А. Х. и Г. Х. Х., че ЕТ „К. - М. К.“ е собственик на реална част от имот с идентификатор ......... по кадастралната карта на [населено място], с площ 66 кв. м. и граници, очертани от точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на комбинираната скица-приложение № 1 към техническата експертиза от 28.10.2019 г., и ответниците са осъдени да предадат владението на имота на собственика му, и вместо това предявеният ревандикационен иск е отхвърлен.

  В частта, с която е признато за недоказано на основание чл. 194, ал. 3, вр. ал. 2 вр. чл. 193 ГПК проведеното от Г. А. Х. и Г. Х. Х. оспорване на истинността на удостоверение № ФС-01-28-1064/27.11.2017 г. на кмета на [община] по отношение верността на съдържанието в частта, според която имотът по н. а. № ..., том ..., дело № ..../1985 г., а именно парцел ......... от кв. ..... по регулационния план на [населено място] от 1983 г. е идентичен с имот с идентификатор .......... по кадастралната карта на [населено място] от 2016 г., посочен в скица № ........./23.11.2017 г., собственост на А. Т. Р., първоинстанционното решение е обезсилено и производството по делото в тази част е прекратено.

  Ищците са подали касационна жалба срещу въззивното решение в частта, с която предявеният от тях иск по чл. 54, ал. 2 ЗКИР е отхвърлен, като са изложили оплаквания, че същото е недопустимо и неправилно - основания за касационно обжалване по чл. 281, т.т. 2 и 3 ГПК.

  В частта, с която искът по чл. 108 ЗС, предявен от ЕТ „К.- М. К.“, е отхвърлен, както и в частта относно оспорване истинността на документ, въззивното решение е влязло в сила като необжалвано.

  От ответника по касация ЕТ „К. - М. К.“ е получен писмен отговор със становище да не се допуска касационно обжалване.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от надлежна страна, попада в обхвата на касационното обжалване и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е допустима.

  При произнасяне по допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд на РБ, състав на І-во г. о., намира следното:

  Ищците твърдят, че правото на собственост върху спорната площ са придобили по давност, като фактическата власт са

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари