*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 236

  гр. София, 26.03.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Симеон Чаначев

  Членове: Александър Цонев

  Филип Владимиров

  като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 3609/2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по жалба на Е. И. Г. срещу решение № 1459/20г. на САС. Излагат се доводи, че въззивният съд неправилно е отхвърлил искането за предоставяне на информация за биологичния и произход по чл. 105, ал.1 СК, тъй като тя имала субективно право да иска разкриване на тайната на осиновяването, заради превенция срещу кръвосмешение между нейни низходящи с биологични родственици и поради право на зачитане на личния и семейния живот, закрепено в чл. 8 от ЕКЗПЧ, включително поради необходимост да узнае за генетичната си предразположеност към заболявания и фамилна обремененост.

  В изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК се иска допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по следните въпроси: 1. Кои са „важните обстоятелства“ по смисъла на чл. 105 СК, заради които се допуска разкриване на произхода и включват ли се „изграждане на собствена идентичност“, „предотвратяване на възможността от обвързване или сключване на брак с биологични родственици“, „узнаване на генетична предразположеност или фамилна обремененост с цел превенция“? 2. Следва ли в производството по чл. 105 СК съдът да прилага нормата на чл. 8 от ЕКЗПЧ?

  Въззивният съд е отхвърлил молбата по следните съображения: Проявеният интерес към разкриване на биологичен произход не е право на личен и семеен живот по смисъла на чл. 8 ЕКЗПЧ, тъй като представлява несъобразяване със същото право на родителите по произход. А вероятността от кръвосмешение е нищожно малка и не може да е основание за разкриване на информация. Като аргументи срещу молбата въззивният съд на основание чл. 272 ГПК възприема и следното: желанието за разкриване на тайната на осиновяване само по себе си не е „важна причина“, защото иначе би се премахнала тайната на осиновяване, а тя е защитена и с чл. 145,ал.2 НК. „Важни обстоятелства“ по чл. 105 СК са конкретни факти от здравословното състояние на осиновения или децата, както и опасност от кръвосмешение при предстоящи конкретни брачни или фактически семейни отношения.

  Настоящият състав на ВКС, ІІІ ГО, счита, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване, защото отговорът на поставените въпроси няма да има значение за изхода на делото. За да се допусне касационно обжалване по чл. 280, ал.1, т.3 ГПК са необходими следните кумулативни предпоставки: да се постави въпрос, отговорът на който обуславя изхода на делото и този отговор да е от значение за установяване на точния смисъл на закона и за развитие на правото.

  Първият въпрос е неотносим за изхода на делото, защото молителят не е посочил нито един конкретен факт в молбата, който да бъде установен в производството чрез доказателства и след това да се квалифицира като „важна причина“ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари