Определение №236/31.05.2021 по дело №1717/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  7

  определение по.гр.д.№ 1717 от 2021 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 236

  София , 31.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 1717 по описа за 2021 г. приема следното:

  Производството е по реда на чл.288 във връзка с чл.280 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Г. П. И. и Р. К. И. срещу въззивно решение № 25 от 08.02.2021 г. по в.гр.д.№ 486 от 2020 г. на Смолянския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 10041 от 14.10.2020 г. по гр.д.№ 69 от 2020 г. на Чепеларския районен съд за уважаване на предявения от В. П. И. и Т. Н. И. срещу Г. П. И. и Р. К. И. отрицателен установителен иск за собственост на 1/2 ид.ч. от следния имот: стопанска сграда с площ от 58 кв.м, с идентификатор ..... по кадастралната карта на [населено място], одобрена със заповед № РД-18-57 от 28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на сградата: [населено място], [улица].

  Касаторите твърдят, че решението на Смолянския окръжен съд е неправилно поради постановяването му в противоречие с материалния и процесуалния закон- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 ГПК.

  Като основания за допускане на касационното обжалване сочат чл.280, ал.1, т.1 ГПК /противоречие с практиката на ВКС- решение № 111 от 30.12.2020 г. по гр.д.№ 4271 от 2019 г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 109 от 21.01.2021 г. по гр.д.№ 337 от 2020 г. на ВКС, ГК, II г.о., решение № 31 от 11.03.2019 г. по гр.д.№ 2914 от 2018 г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 270 от 20.05.2010 г. по гр.д.№ 1162 от 2009 г. на ВКС, ГК, II г.о., решение № 635 от 25.10.2010 г. по гр.д.№ 1405 от 2009 г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 566 от 21.06.2010 г. по гр.д.№ 1053 от 2009 г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 110 от 20.03.2012 г. по гр.д.№ 870 от 2011 г. на ВКС, ГК, , II г.о., решение № 32 от 08.02.2016 г. по гр.д.№ 4591 от 2015 г. на ВКС, ГК, I г.о., определение № 27 от 22.01.2014 г. по гр.д.№ 6645 от 2013 г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 95 от 10.06.2019 г. по гр.д.№ 2609 от 2018 г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 197 от 27.10.2015 г. по гр.д.№ 2426 от 2015 г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 144 от 02.12.2014 г. по гр.д.№ 1650 от 2014 г. на ВКС, ГК, II г.о., решение № 1332 от 04.01.2007 г. по гр.д.№ 2402 от 2005 г. на ВКС, ГК, IV-А г.о., Тълкувателно решение № 1 от 06.08.2012 г. по тълк.д.№ 1 от 2012 г. на ОСГК на ВКС и Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2012 г. по тълк.д.№ 4 от 2012 г. на ОСГК на ВКС/ и чл.280, ал.1, т.3 ГПК по следните въпроси:

  1. Следва ли съсобственик, придобил по наследство недвижим имот, който се позовава на придобивна давност по отношение на наследствената идеална част на другия съсобственик, да докаже, че е извършил действия, с които е престанал да държи идеалните части от имота на другия съсобственик и е започнал да ги държи за себе си с намерение да ги свои; от какво естество следва да бъдат тези действия, за да се приеме, че съсобственикът в имота не е държател, а владелец; следва ли тези действия да бъдат доведени до знанието на другия съсобственик и по какъв начин единият от съсобствениците следва да манифестира пред другия самостоятелно владение върху имота ?

  2. Следва ли да се приеме, че наследодателите са предали приживе владението върху стопанските сгради с идентификатори ..... и ....., ако една от сградите не е била в техния патримониум, когато липсват доказателства в определена форма за такова предаване и следва ли да се счита,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари