Определение №235/31.05.2021 по дело №4141/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  6

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 235

  София, 31.05.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на девети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  Членове: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № 4141 по описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от Н. И. Л., чрез адв. Е. К., АК – Пловдив, против решение № 649 от 30. 06. 2020 г. по в. гр. д. № 649/2020 г. на ОС – Пловдив в частта, с която е потвърдено решение № 83 от 7. 01. 2020 г. по гр. д. № 14737/2017 г. на Пловдивския районен съд в частта, с която е признато за установено, по предявения от Л. М. А. против Н. И. Л. положителен установителен иск за собственост по чл. 124, ал. 1 ГПК, че Л. М. А. (починала пред касационната инстанция, на чието място са конституирани, на осн. чл. 227 ГПК, наследниците й Й. Г. А. и И. Г. М. ) е собственик, на основание придобивна давност, на апартамент № ..., находящ се в [населено място], [улица], [жилищен адрес] с площ от 45, 79 кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение № ... с площ от 2, 76 кв.м. и 0,572 % идеални част от общите части на сградата, който апартамент е нанесен като самостоятелен обект на собственост с идентификатор ... по кадастралната карта на [населено място].

  В касационната жалба са изложени оплаквания за неправилност на въззивното решение в обжалваната част, поради постановяването му при допуснати процесуални нарушения – необсъждане на всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност и взаимовръзка, неправилна и едностранчива преценка на свидетелските показания, поради необоснованост на изводите на съда, както и поради постановяването му в нарушение на чл. 68, 69 и 79 ЗС. Иска се допускане до касационно обжалване на решението на основание чл. чл.280, ал.1, т. 1 и т. 3 ГПК, както и на осн. чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК.

  След изтичане на срока за касационно обжалване по чл. 283 ГПК е подадена молба вх. № 271836/4. 12. 2020 г., от Н. И. Л., чрез адв. И. В., за „прецизиране на касационна жалба“, с приложени писмени доказателства.

  Касационната жалба на ответника по иска Г. И. Г., подадена чрез адв. Н. П., АК – Пловдив, е върната, като просрочена, с влязло в сила разпореждане № 6619 от 17. 08. 2020 г. по в. гр. д. № 649/2020 г. на ПОС

  Подаден е писмен отговор на касационната жалба от ищцата Л. М. А., впоследствие починала в касационното производство, на чието място са конституирани, на осн. чл. 227 ГПК, наследниците й Й. Г. А. и И. Г. М. ), чрез адв. С. Д., АК – Пловдив, с който е изразено становище за правилност на въззивното решение и липса на основания по чл. 280 ГПК за допускането му до касационно обжалване. Претендират се разноски за касационната инстанция.

  Ответницата по иска и по касационната жалба М. И. Р. не изразява становище по същата.

  Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, съобрази следното:

  Пред настоящата инстанция делото е висящо в частта по иска по чл. 124, ал. 1 ГПК, предявен от Л. М. А. против Н. И. Л., за признаване за установено по отношение на посочения ответник, че ищцата е собственик, на основание придобивна давност, на апартамент № ..., находящ се в [населено място], [улица], [жилищен адрес] с площ от 45, 79 кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение № ... с площ от 2, 76 кв.м. и 0,572 % идеални част от общите части на сградата, който апартамент е нанесен като СОС с идентификатор ... по кадастралната карта на [населено място].

  Въззивният съд е приел от фактическа страна, че ищцата Л. М. А. и съпругът й Г. К. А. закупили процесния апартамент от Община – Пловдив, с договор за продажба на държавен имот от 14. 12. 1992 г. Г. А. починал на 17. 06. 2003 г.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари