*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За възможността възражение за изтекла погасителна давност да се прави за първи път пред въззивната инстанция.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на осми март през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ ****** по описа за 2021г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

История на спора

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от И. М. И., чрез процесуалният представител адвокат К. против въззивно решение № ******г. на Апелативен съд Велико Търново, с което е отменено решение № ****** на Окръжен съд Русе с което е уважен частично предявения иск и вместо това е постановено друго, с което е отхвърлен предявения от И. М. И. против Й. К., гражданска на Кралство Великобритания, иск за сумата от 90 872.16евро, представляващи претендирано адвокатско възнаграждение по договор за правна помощ от 22.10.2001г.,ведно със законна лихва от датата на възникване на задължението до окончателното й заплащане, на основание чл.266, ал.1 ЗЗД, вр. чл.286, ал.1 ЗЗД, както и предявения иск за лихва за забава върху главницата в размер на 39 156.77евро за периода 13.07.2014г.-8.10.2018г., на основание чл.86, ал.1 ЗЗД и са присъдени разноски.

Мотиви

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. За да се произнесе по допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение прецени следното:

Въззивният съд е приел предявения иск за неоснователен със следните мотиви: Безспорно е, че ответницата е упълномощила на 21.09.2001г. ищеца да я представлява пред Община Русе и Областна управа Русе по всички въпроси, отнасящи се до възстановяване на собствеността върху одържавено недвижимо имущество, находящо се в [населено място] :къща с двор по [улица] къща с двор и магазин по [улица]. По делото е представен и договор за правна помощ на 22.10.2001г., сключен между страните, по силата на който ответницата е възложила на ищеца, в качеството му на нейн пълномощник да извърши необходимите действия за реституция на посоченото имущество, като в чл.4 е посочено, че страните уговарят заплащане на възнаграждение в размер на „25% от пазарната стойност на реституираното имущество, определена към датата на реституцията“, а съгласно чл.5 – възнаграждението следва да се изплати в срок от седем години след ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    За възможността - възражение за изтекла погасителна давност - да се прави за първи път пред въззивната инстанция. (По частично предявен иск срещу гражданка на Кралство Великобритания за заплащане на адвокатско възнаграждение по договор за правна помощ)

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари