*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 233

  София 13.06.2022г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на седми юни през две хиляди двадесет и втора година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 1511 по описа за 2022г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

  Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

  Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, наричана по-долу за краткост Комисията, чрез процесуалния представител инспектор С. против въззивно решение № 260000 от 9.02.2022г. по в.гр.д. № 427 по описа за 2020г. на Апелативен съд Варна, с което е потвърдено решение № 260007 от 31.08.2020г. по гр.д. № 230/2017г. на ОС Търговище като са отхвърлени предявените искове с правно основание чл.74, ал.1 ЗОПДНПИ/отм./ за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 214 525лв. от М. И. М. и А. Р. К.. Присъдени са разноски.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащото на касационно обжалване въззивно решение. За да се произнесе по допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение прецени следните данни по делото:

  Въззивният съд е преценил предявения иск за неоснователен с решаващият довод, че при наличие на противоречива съдебна практика, той възприема становището, че „незаконно придобито може да е само имущество, влязло в патримониума на проверяваното и свързаните с него лица през проверявания период, което е налично в края на този период, респ.значително несъответствие е налице, когато разликата между стойността на наличното имущество в края на периода и това в началото надхвърля стойността, определена в закона“, а в случая това не е така. „Не може да се отнеме равностойността на имущество, което е преминало през патримониума на проверяваното лице, т.е. не е негово притежание в края на изследвания период“.

  В представеното към касационната жалба изложение, касаторът се позовава на именно на така цитираната от въззивиня съд противоречива практика и на вече образуваното т.д.№ 4/2021г. на ОСГК на ВКС, във връзка с основанието за допустимост по чл.280, ал.1, т.1 ГПК. Независимо, че изрично не ги формулира, поставя въпросите за съдържанието на понятието „имущество“, което следва да се отчита при ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари