Определение №233/28.05.2021 по дело №870/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 233

  гр. София, 28.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. дело № 870 по описа за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  С решение № 260041 от 18.12.2020 г. по в. гр. д. № 266/2020 г. на Окръжен съд-Търговище е потвърдено решение № 68 от 22.07.2020 г. по гр.д. № 150/2019 г. на Районен съд-Попово в частта му, с която на основание чл. 353 от ГПК е извършена делба на недвижим имот, както следва: в изключителен дял на ищеца Ф. П. М П. е поставен жилищен етаж от самостоятелен обект-сграда с идентификатор № .........., с предназначение жилищна сграда – еднофамилна, на два етажа, със застроена площ от 75 кв. м., и самостоятелен обект - сграда с идентификатор № ............, с предназначение-селскостопанска сграда, със застроена площ от 24 кв. м., на един етаж, ведно с 1/2 идеална част от дворното място с идентификатор № ............, цялото с площ от 294 кв. м., в [населено място], [улица], на обща стойност 33000 лева, а в дял на ответницата Г. А. Г. - приземен етаж от самостоятелен обект-сграда с идентификатор № ............, с предназначение жилищна сграда – еднофамилна, на два етажа, със застроена площ от 75 кв. м. и самостоятелен обект - сграда с идентификатор № ..............., с предназначение - хангар, депо, гараж, със застроена площ от 18 кв. м., на един етаж, ведно с 1/2 идеална част от дворното място с идентификатор № ............, цялото с площ от 294 кв. м., в [населено място], [улица], на обща стойност 32 000 лева, като Ф. П. М П. е осъден да заплати на Г. А. Г. сумата от 500 лв. за уравнение на дяловете; Г. А. Г. е осъдена да заплати на Ф. П. М П. сумите: 545.96 лв. за заплатена ел. енергия за периода 13.04.2018 г. -27.12.2018 г.; сумата от 5000 лв., с която се е увеличила стойността на делбения имот в резултат на извършените от последния подобрения; сумата от 512. 50 лв. за кухненско обзавеждане и камина за отопление. Въззивният съд е приел, че от материалите по гр. д. № 150/2019 г. на РС-Попово се установява, че ответницата е била редовно призована за делбеното дело и надлежно уведомена за последиците по чл. 40 от ГПК, поради което наведените от нея за първи път пред въззивната инстанция факти и доказателствени искания са преклудирани, предвид забраната по чл. 266 от ГПК и искът за извършване на делба следва да бъде разгледан по същество, съобразно очертаната пред първоинстанционния съд фактическа и правна рамка на спора, както и събраните в първоинстанционното производство доказателства. Предявеният иск по чл. 34 от ЗС е за делба на двуетажна еднофамилна жилищна страда от 75 кв. м. с идентификатор № .............; самостоятелен обект-сграда с идентификатор № ............., с предназначение-селскостопанска сграда, със застроена площ от 24 кв. м. на един етаж и самостоятелен обект-сграда с идентификатор № ............., с предназначение - хангар, депо, гараж от 18 кв. м., на един етаж, построени в съсобствено дворно място с идентификатор № .............. от 294 кв. м. в [населено място], [улица], на обща стойност 65 000 лв., при равни части за двамата съделители.

  При определяне способа за извършване на делбата въззивният съд е съобразил заключението на вещото лице и становището на главния архитект. Установено е по делото, че от дворното място не е възможно да се образуват два урегулирани поземлени имота, но основната двуетажна жилищна сграда фактически е обособена на два отделни етажа, всеки представляващ самостоятелно жилище по смисъла на чл. 40 от ЗУТ, без необходимост от преустройство, т. е. същата може да бъде разделена на два дяла, без каквито и да е неудобства, както и да се постигне равенство на дяловете - 28 000 лв., респ. 27 000 лв., чрез включване към жилищата и на двете стопански постройки и при минимално уравнение от 500 лв.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари