Определение №233/31.05.2021 по дело №3630/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 233

  гр. София, 31.05.2021 год.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ІІ гражданско отделение, в закрито заседание на осми февруари две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 3630 по описа на Върховния касационен съд за 2020 година на ІІ г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288, във вр. с чл. 280 ГПК.

  С решение № 20276 от 3.08.2020 год. по гр. д. № 54/2020 год. Смолянският окръжен съд, като въззивна инстанция, е потвърдил изцяло първоинстанционното решение № 177 от 28.11.2019 год. по гр. д. № 33/2019 год. на Златоградския районен съд, с което са отхвърлени предявените от Е. М. К. и Н. М. К. срещу Ф. М. Х. и Н. М. Ч. искове по чл. 54, ал. 2 ЗКИР за признаване за установено по отношение на първата, че ищците са собственици на реална част с площ от 65 кв. м., повдигната в жълт цвят на приложената към уточнителната молба скица от 19.11.2018 год. от недвижим имот с идентификатор ***, собственост на Ф. Х., която част неправилно е заснета към нейния имот вместо към техния с идентификатор *** и че е налице грешка в действащата кадастрална карта, както и да се признае за установено по отношение на ответника Н. Ч., че ищците са собственици на реална част от 15 кв. м., повдигната в жълт цвят на същата скица, от недвижим имот с идентификатор ***, собственост на Н. Ч., която част неправилно е заснета към нейния имот вместо към техния с идентификатор *** и че е налице грешка в кадастраланта карта. Постановено е скицата № 15-858906 от 19.11.2018 год. да се счита неразделна част от въззивното решение, като е приподписана от съдебния състав, и са присъдени разноски по делото в полза на ответниците.

  Въззивното решение се обжалва с касационна жалба в срок от ищците Е. М. К. и Н. М. К., чрез пълномощника им адв. Г. В., с оплаквания за неправилността му поради наличие на касационните основания по чл. 281, т. 3 ГПК с молба за отмяната му и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд, евентуално да се отмени и вместо него се постанови друго, с което предявените искове бъдат уважени като основателни и доказани. Претендират присъждане на направените разноски за всички инстанции.

  В приложеното изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК касаторите поддържат наличието на основания по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 ГПК за допускане на касационното обжалване на въззивното решение. Формулирани са следните въпроси: 1.“Длъжен ли е въззивният съд да даде възможност на страните да изложат своите доводи и възражения и доказателства по приложение на императивна правна норма, когато приложението на същата е обусловило изхода на делото?” в контекста на приложението на параграф 8, ал. 1 ПР на ЗУТ от въззивния съд, без възможност страните да изложат доводи, което според касаторите представлява нарушение на процесуалните правила и е основание за отмяна на решението. Същите се позовават на противоречие по въпроса с решение № 272 от 5.07.2011 год. по гр. д. № 1047/2010 год. І г. о. и решение № 196 от 6.02.2017 год. по гр. д. № 2151/2016 год. І г. о. на ВКС.

  2. „С оглед на какви обстоятелства следва да се извърши преценка дали кадастралната карта отразява вярно границата между съседните имоти, ако единият от тях е реституиран по реда на ЗСПЗЗ в границите на урбанизираната територия въз основа на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 5 и 6 ППЗСПЗЗ, същият е нанесен в действащ кадастрален план след реституцията и е урегулиран за пръв път при действието на ЗУТ?” – с позоваване на противоречие в произнасянето на съда с решение № 35 от 29.06.2020 год. по гр. д. № 1902/2019 год. ІІ г. о. Съображенията са относно липса на установяване на границите на правото на собственост върху имотите на ответниците, възстановени по ЗСПЗЗ към момента на обособяването им като самостоятелни обекти на вещни права, както и да се установи

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари