*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 232

  София, 10.06.2022 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

  Председател : ЕМИЛ ТОМОВ

  Членове : ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

  ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

  изслуша докладваното от съдията Томов гр. дело № 319/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 248 от ГПК.

  Образувано е по молба на М. Г. Й., чрез адв. В. Д., в която се моли за допълване на постановеното по делото решение № 60209 от 04.01.2022 г. на ВКС, ІІІ г. о., в частта му за разноските, като бъдат присъдени и сторените пред касационната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение съобразно представените доказателства и списък с молба вх. № 67139 от 28.09.2021 г.

  Постъпило е писмено становище-в дадения от съда срок ,за неоснователност на молбата от името на ответното дружество „Товаро-разтоварна“ ЕООД, което не е подписано .

  Молбата е процесуално допустима, като подадена в едномесечния срок по чл. 248, ал. 1 ГПК – постъпила е чрез Системата за сигурно и електронно връчване на 31.01.2022 г., а решението е постановено на 04.01.2022 г. Разгледана по същество, същата е основателна поради следните съображения:

  С молба вх. № 67139 от 28.09.2021 г. молителят е поискал да му бъдат присъдени сторените по делото съдебно-деловодни разноски. Към нея са представени списък по чл. 80 ГПК с посочено възнаграждение пред касационната инстанция в размер на 600 лв. и договор за правна защита и съдействие от 18.11.2020 г. Съгласно посоченото в него, възнаграждението е заплатено в брой при подписване на договора и последният служи като разписка за извършеното плащане. С това извършването на разноските е надлежно установено, съобразно приетото в т. 1 от Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК.

  В решението си настоящият съдебен състав е приел, че касаторът не е заявил и установил разноски пред касационната инстанция. Присъдил е разноски за всички инстанции в размер на 1 246,81 лв., като е пропуснал да включи възнаграждението пред касационната инстанция в размер на 600 лв. при тяхното сумиране. С оглед на това молбата по съществото си представлява такава за изменение на решението в частта му за разноските, след като съдът е формирал воля по техния общ размер за всички инстанции, но страната иска те да бъдат приведени в съответствие с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари