Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Определение

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 232

гр. София, 20.06. 2022 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

НИКОЛАЙ ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева частно гражданско дело № 2030 по описа за 2022 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба с вх. № 6133/19.11.2021 г. на М. Г. К. срещу определение № 306/03.11.2021 г., постановено по възз. ч. т. д. № 284/2021 г. на Окръжен съд – Русе, с което е оставена без уважение подадената от страната частна жалба срещу разпореждане № 262185/01.07.2021 г. по гр. д. № 6290/2019 г. на Районен съд – Русе. С последното е въззивната жалба на М. К. срещу решение № 550/20.03.2020 г. по гр. д. № 6290/2019 г. на Районен съд – Русе.

В частната касационна жалба се сочи, че обжалваното определение на окръжния съд е неправилно и се моли за неговата отмяна.

Ответната страна по жалбата – „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД - в срока за отговор не е взела становище.

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение намира, че частната касационна жалба е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане. Обжалваното въззивно определение не подлежи на касационен контрол - чл. 274, ал. 4, вр. с чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК.

Съгласно изричната разпоредба на чл. 274, ал. 4 ГПК, не подлежат на обжалване определения, постановени по дела, решенията по които са изключени от касационен контрол, а според нормата на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК (изм. ДВ, бр. 50/03.07.2015 г. в сила от 07.07.2015 г., предишна ал. 2, бр. 86, 2017 г.), не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лева – за граждански дела; и до 20 000 лева – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост.

Предмет на производството са предявени обективно съединени искове от „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД срещу М. К. с правно основание чл. 422, ал. 1 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!