Определение №231/27.05.2021 по дело №1563/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  6

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 231

  София, 27.05. 2021 година

  Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при секретар

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 1563 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх.№126/25.02.2021г., подадена от „Пламир“ ЕООД със седалище и адрес на управление [населено място], [улица]-2, представлявано от управителя В. Т. Д., чрез процесуалния представител адв.М. Г., срещу решение №2, постановено на 21.01.2021г. от Окръжен съд - Хасково по в.гр.д.№775/2020г., в частта, потвърждаваща решението на първоинстанциония съд, с което е отхвърлен предявеният от „Пламир“ ЕООД против „Прима АТ“ ЕООД насрещен иск за премахване на навеса, изграден в ПИ 77181.12.335 пред сграда с идентификатор ............, долепен до сграда с идентификатор ........... в ПИ ............, както и в частта му за разноските.

  В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по реда на чл.280, ал.1, т.1 ГПК.

  Според касатора в обжалваното решение въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВС и ВКС (ТР №34/84г. от 06.02.1985г. по гр.д.№10/1984г. на ОСГК на ВС; ТР №4 от 06.11.2017г. на ОСГК на ВКС по тълк.д.№4/2015г.; решение №1291 от 16.11.1992г. по гр.д.№1038/1992г. на IV г.о. на ВС; решение №46 от 04.04.2013г. по гр.д.№623/2012г. на II г.о. на ВКС) по въпроса дали установеното незаконно строителство, извършено при отклонение на строителните правила и норми (неспазено отстояние от регулационната линия) ограничава, смущава или пречи на допустимото пълноценно ползване на имота според предназначението, отдадено му от засегнатия собственик на съседен имот, представляващо защита по чл.109 ЗС на правото на собственост срещу всяко пряко и/или косвено неоснователно въздействие или вредно отражение върху правото на собственост, както и дали в такива случаи засегнатият собственик следва да установи и в какво се изразяват пречките за ползването по предназначение.

  В писмен отговор в срока по чл.287, ал.1 ГПК ответникът по касационна жалба „Прима АТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление [населено място], [улица], чрез процесуалния си представител адв.М. Х. от АК-Х., изразява становище, че не са налице поддържаните от касатора основания за допускане на касационното обжалване, по съображения, изложени в отговора. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

  Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд в срока по чл.283 ГПК и е процесуално допустима.

  Досежно наличието на предпоставки за допускане на касационно обжалване съображенията са следните:

  В производството по гр.д.№267/2018г. по описа на Харманлийския районен съд „Пламир“ ЕООД е предявило срещу „Прима АТ“ ЕООД насрещен иск за премахване на навеса, изграден в ПИ............. пред сграда с идентификатор ............., долепен до сграда с идентификатор ............ в ПИ ............, с твърдението, че навесът е изграден незаконно от „Прима АТ“ ЕООД, тъй като „Пламир“ ЕООД не е давало съгласие за калканното му разположение и тъй като разрешение да строеж №5 от 01.02.2017г. не било влязло в сила. Поддържа, че във връзка с незаконното изграждане на навеса през 2017г. „Прима АТ“ ЕООД премахнало бетонната козирка от 1 метър от юг и 0.70 метра от изток по цялото протежение на сградата, като изкъртването на козирките, които са част от конструкцията на сградата, довело до пропукване на цялата фасада от изток на собствената му сграда; нарушена била покривната конструкция на сградата, премахнат бил улукът, изграден от юг и изток и част от покривната конструкция; появили се течове в помещенията в сградата, компрометиращи здравината ѝ. Предявил е и иск за възстановяване на бетонната козирка, както и на конструкцията на покрива на сградата, за възстановяване на пукнатините от течовете по източната фасада.

  „Прима АТ“ ЕООД е оспорило така предявените насрещни искове с твърдението, че бетонната козирка е изпълнена съобразно одобрени строителни книжа и разрешения за строеж; че изграждането на навеса също е законно, като за това управителят на „Пламир“ ЕООД е дал съгласие с декларация с нотариална заверка на подписа.

  С решение №106 от 09.07.2020г., постановено по гр.д.№267/2018г. по описа на Харманлийския районен съд

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари