Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Камелия МариноваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Средствата, получени от продажбата на имущество – лична собственост на единия от съпрузите, следва ли да се вземат предвид при определяне на финансовия принос на този съпруг по предявен иск по чл. 29, ал. 3 СК, когато са вложени в придобиване на общото имущество по време на брака?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети май през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕСЕЛКА МАРЕВА, ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Камелия Маринова гр. д. № 4989 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на В. Б. Г., чрез пълномощника му адвокат С. Б., против решение № 263 от 28.06.2021 г., постановено по гр. д. № 125 по описа за 2021 г. на Окръжен съд - Благоевград, с което е отменено решение № 6451 от 31.07.2017 г. по гр. д. № 2494//2014 г. на Районен съд - Благоевград в частта за уважаване на иска с правно основание чл. 29, ал. 3 СК за 6/10 от имуществото от прекратената съпружеска имуществена общност и вместо него е постановено друго за отхвърляне на предявения от В. Б. Г. против Д. Б. П. иск за определяне на по-голям дял за 6/10 от имуществото от прекратената съпружеска имуществена общност.

Д. Б. П. е подала чрез пълномощника си адвокат Д. Д. писмен отговор по реда и в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК в който оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване и претендира възстановяване на направените разноски.

Мотиви

За да се произнесе по наличието на основание за допускане на касационно обжалване, касационният съдебен състав съобрази следното:

Ищецът В. Б. Г. е претендирал да му се определи по-голям дял от 9/10 от имуществото от прекратената съпружеска имуществена общност: самостоятелни обекти в сграда с идентификатори *****, ***** и ***** и четири леки автомобила, тъй като приносът му – реализиране на по-високи доходи, влагане на средства и труд, грижи за детето и работа в домакинството, е значително по-голям от този на ответницата. С отговора на исковата молба претенцията е оспорена с твърдения, че Д. Б. П. е била съпругът, полагал повече грижи за домакинството и дъщеря им. С първоинстанционното решение искът е уважен за 6/10. Решението е било обжалвано и от двете ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?