*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация с Определение №60802/23.11.2021 по дело №1847/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли съдът да прецени доказателствената сила на експертизата с оглед обосноваността и и независимо дали съдът възприема или не експертното заключение, следва ли да изложи мотиви, обосноваващи преценката му за годността на експертизата?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори февруари, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при секретаря Анжела Богданова, изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр.д.№ 1847 по описа за 2021 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Електроразпределение Север“ АД, град Варна, чрез пълномощника му адвокат Н. Банков, срещу решение №488 от 08.03.2021 г. по в.гр.д. №107//2021 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 261426 от 27.11.2020 год. по гр.д. № 9027//2020 г. на Районен съд - Варна. С първоинстанционното решение е установено по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК в отношенията между страните по делото, че Й. Б. С. не дължи на касатора сумата от 6 198, 32 лева, представляваща начислена корекция на сметка за електроенергия, за периода от 31.10.2015 г. до 14.07.2020 г., по фактура № [ЕГН]/28.07.2020 г. по партида с кл. № [ЕГН] и аб. № [ЕГН], с адрес на потребление: [населено място],[жк], [жилищен адрес]. Според въззивния съд страните са в продажбено правоотношение, по силата на което ответникът продава на ищеца електрическа енергия срещу задължението на потребителя да заплати определена цена. На 14.07.2020 г. служители на „Електроразпределение Север“ АД са извършили проверка на СТИ фабр. № 1115031500792693 на обект на ищеца, находящ се в [населено място],[жк], [жилищен адрес] в присъствието на свидетел. Електромерът е демонтиран, пломбиран с пломба № 689911 и е изпратен за проверка в БИМ при показания по нощна тарифа – 004687 и дневна тарифа – 015904. Тези обстоятелства са обективирани в констативен протокол № 5200515/14.07.2020г., който е подписан от служителите и свидетеля. Видно от констативен протокол № 448/22.07.2020 г. на Българския институт по метрология, при софтуерно четене е установена намеса в тарифната схема на електромера. Действително потребената и преминала през електромера енергия се разпределя и върху невизуализираната на дисплея тарифа 1.8.3 – 035084,2 кWh. Констатирано е още, че електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерване на електроенергия. На основание извършената проверка от “ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД е изпратено уведомление до ищеца, с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    При установено софтуерно въздействие върху средството за търговско измерване, в резултат на което с него е измерена цялата доставена и потребена от абоната електрическа енергия, но е отчетена само част от нея, поради записването и в невизуализиран на дисплея на електромера регистър, следва ли да се ангажира отговорността на купувача…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари