Определение №23/19.05.2021 по дело №39/2017


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 23

  гр. София, 19.05.2021 година

  Пет- членен състав на ВКС и ВАС в закрито съдебно заседание на

  тринадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Симеон Чаначев

  Членове: Кремена Хараланова

  Александър Цонев

  Светослав Славов

  Филип Владимиров

  изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 39/17 г. и за да

  се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 135, ал.4 АПК и е образувано за разрешаване на спор за подсъдност между Софийски районен съд и Административен съд гр.София.

  Спорът между съдилищата е възникнал относно предявен иск от

  „Мултиплекс“ЕООД срещу БНБ за плащане на обезщетение за причинени имуществени вреди. В обстоятелствената част на иска, ищецът твърди, че

  гарантираният му влог в КТБ АД е бил платен със закъснение в нарушение на Директива на Европейския парламент, поради което са му причинени

  вреди в размер на законната лихва върху гарантирания влог за периода на

  забавата, което представлява сумата от 8627,97лв. върху главницата от 196000лв. за периода от 30.06.2014г. до 04.14.2014г. АССГ е приел, че искът

  за вреди от забавено плащане следва да се разреши от гражданския съд.

  От друга страна СРС е приел, че обезщетението за вреди от забава на плащане от Фонда за гарантиране на влоговете в банките се претендира от БНБ

  поради бездействие на административен орган и компетентен да разгледа спора е административният съд.

  Производството по чл. 135, ал.4 АПК е било спряно заради образувано т.д. № 2/2015 г. на ОСГТК на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС.

  Тълкувателното дело е приключило с определение №1/21г. за отклоняване искането за приемане на съвместно тълкувателно постановление между

  ОСГТК на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС, поради което

  производството по чл. 135, ал.4 АПК следва да се възобнови.

  Настоящият Петчленен състав на ВКС и ВАС счита, че компетентен

  да разгледа делото е АССГ по следните съображения. Претендират се вреди

  от забавено плащане на ФГВБ, но съгласно чл. 4, ал.13 от ЗГВБ Фондът не

  носи отговорност за вреди при упражняване на своите правомощия, т.е.

  ищецът няма вземане за лихва за забава към ФГВБ. Следователно вземането за лихва в размер на 8627,97лв. върху главницата от 196000лв. за периода от

  30.06.2014г. до 04.14.2014г. е вземане към КТБ (н), доколкото главницата е

  изплатена от Фонда заради отнетия лиценз на КТБ(н). Тъй като ищецът претендира обезщетение от БНБ за незаконно бездействие на

  административен орган в размер на останалото му неплатено вземане от КТБ (н), а в това останало вземане е включено и вземането за лихвата от

  8627,97лв., то компетентен да се произнесе по спора е АССГ.

  По изложените съображения 5- членният състав на ВКС и ВАС

  ОПРЕДЕЛИ:

  Възобновява гр. д. № 39/17 г. на Петчленен състав на ВКС и ВАС.

  Компетентен да се произнесе по иска е АССГ и му изпраща делото по подсъдност.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:1.

  2

  3.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари