Определение №229/25.03.2021 по дело №222/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 229

  Гр.София, 25.03.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  при участието на секретаря ..., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д. N.222 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Естаком“ЕООД срещу решение №.930/27.04.20 по г.д.№.3747/19 на АС София - с което, след отмяна на реш.№.593/25.01.19 по г.д.№.5968/14 на І-1с., предявеният срещу касатора иск с правно основание чл.135 ЗЗД е уважен.

  Ответните страни Н. П. З. и Р. Г. З. оспорват жалбата; претендират разноски; „Сити стил-3“ЕООД не взема становище.

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от процесуално легитимирано за това лице, срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение и е процесуално допустима.

  За да се произнесе относно наличието на предпоставките по чл.280 ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение, ВКС съобрази следното:

  С обжалваното решение въззивният съд е намерил, че предявеният иск, предвид изложените в исковата молба факти и обстоятелства, следва да бъде квалифициран като такъв с правно основание чл.135 ал.1 ЗЗД. Посочил е, че предметът на делото е спорното материално субективно право - претендирано или отричано от ищеца, индивидуализирано чрез основанието и петитума на иска-като правната квалификация на същото се определя от съда съобразно въведените от ищеца фактически твърдения. В случая първата инстанция е разгледала всички факти, на които ищците са се позовали в исковата молба и които са относими към първия фактически състав на чл.135 ал.1 ЗЗД. Доколкото с решението си е променила правната квалификация на иска /по чл.135 ал.3 ЗЗД/ без да даде указания на страните за подлежащите на установяване факти - с което е допуснала нарушение на процесуалните правила, същото не се явява съществено за правилното установяване на относимите по спора факти /тъй като правилната правна квалификация е по чл.135 ал.1 ЗЗД и в съответствие с първоначално посоченото от СГС и действително правно основание/, поради което няма пречки въззивният съд да се произнесе по съществото на спора.

  Отразено е, че ищците последователно са поддържали, че качеството им на кредитор произтича от сключения с първия ответник договор за учредяване на право на строеж от 2006г., предхождащ по време увреждащата ги сделка от 2007г. - с която правото на строеж възмездно е прехвърлено на втория ответник. Дали вземането действително е възникнало преди увеждащата сделка е въпрос по съществото на спора от значение за материалната легитимация на ищците. Посочено е, че неправилно първоинстанционният съд е приел, че вземането им, респективно легитимацията им на кредитори, възниква с упражняването на правото им на разваляне на договора за суперфиция на 16.01.14 – т.е. след увреждащата сделка през 2007г. Съгласно константната практика на ВКС /реш.№4/26.01.11 по г.д.№.551/10, реш.№.328/23.05.10 по г.д.№.879/09/ за качеството кредитор е ирелевантно обстоятелството дали вземането е ликвидно и изискуемо към момента на разпоредителната сделка-т.е. обусловено от установяването ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари