Определение №229/09.04.2021 по дело №1024/2020

Спорът е разрешен с Решение №60119/23.12.2021 по дело №1024/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
Относно възможността юридическо лице – солидарен длъжник, встъпил в дълга на кредитополучателя – физическо лице, да прави възражение за наличие на неравноправни клаузи в договора за кредит.
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на осемнадесети февруари през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №1024 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от „Информа-Прес“ ЕООД, [населено място] срещу решение №126 от 18.11.2019г. по в.т.д. №192/2019г. на Апелативен съд- Бургас, с което е отменено решение №409 от 8.03.2019г., постановено по т.д. №83/2017г. на Окръжен съд- Бургас, в частта, с която са отхвърлени предявените от „Уникредит Булбанк“ АД против „Информа-Прес“ ЕООД искове за приемане за установено, че ответното дужество дължи на ищеца, солидарно със С. И. И., сумата 34 367.96 евро – предсрочно изискуема главница по договор за банков кредит, ведно със законната лихва върху горепосочената сума от 30.05.2016г. до изплащане на вземането, както и сумата 3 980.40 евро – договорна лихва за периода 15.04.2015г. до 15.03.2016г., както и в частта за разноските и вместо това е прието за установено, че „Информа-Прес“ ЕООД дължи на „Уникредит Булбанк“ АД, солидарно със С. И. И., сумата от 34 367.96 евро, представляваща предсрочно изискуема главница по договора за банков кредит №559 от 22.02.2008г., ведно със законната лихва върху горепосочената сума от 30.05.2016г. до изплащане на вземането; сумата от 3 980.40 евро – договорна лихва за периода 15.04.2015г. до 15.03.2016г., за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК №1651 от 02.06.2016г. по ч.гр.д. №3014/ 2016г. по описа на Районен съд- Бургас, като са присъдени и разноски на страните с оглед изхода на спора.

Мотиви

В касационната жалба се твърди, че решението в обжалваната част следва да бъде отменено, тъй като е неправилно - постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необосновано. Оспорват се като неправилни и необосновани изводите на съда, че „Информа-Прес“ ЕООД е солидарен длъжник по договора за кредит; че като солидарен длъжник не може да инвокира възражения, попадащи в предметния обхват на защитата на потребителите срещу неравноправни клаузи; че погасителният план го обвързва; че нотариалната покана за обявяване на предсрочна изискуемост е редовна. Моли да се отмени обжалваното решение и да се отхвърлят исковете. Претендира разноски за всички инстанции.

Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение на общо събрание
    Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
    1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари