Определение №228/20.05.2021 по дело №447/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  4

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 228

  гр. София, 20.05.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди двадесет и първа година,в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОНКА ЙОНКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 447 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.

  „Денис ер“ ЕООД обжалва разпореждане от 08.07.2020 г., по ч.гр.д. 6002/19 г., Софийски апелативен съд, с което е върната негова частна жалба вх. № 4309/09.3.2020 г., подадена по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК против определение № 630 от 25.2.2020 г. по ч.гр.д. 6002/19 г. на Апелативен съд – София.

  Сочи, че разпореждането е незаконосъобразно, тъй като искането му за продължаване на срок е оставено без уважение. С това били нарушени основни принципи в правото. Трябвало срокът да се продължи, така било прието в съдебната практика. Освен това не било взето предвид, че дружеството било обявено в несъстоятелност, поради което било освободено от внасяне на държавна такса. Моли да се отмени разпореждането.

  Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  Съобщение с препис от разпореждането е връчен на 30.09.2020 г. Частната жалба е подадена на 7.10.2020 г. Следователно е подадена в срока, предвиден в чл. 275 от ГПК.

  С обжалваното разпореждане, въззивният съд е върнал частна касационна жалба вх. № 4309/9.3.2020 г. от „Денис ер“ ЕООД против определение № 630 от 25.02.2020 г. по ч.гр.д. 6002/19 г. В обжалваното разпореждане, е приел, че тази частна жалба е срещу негово определение № 630 от 25.2.2020 г. по същото дело. С разпореждане от 11.3.2020 г. било указано на частния жалбоподател да отстрани в едноседмичен срок нередовностите на частната жалба, като представи доказателства за внесена държавна такса и представи изложение на основанията за допускане касационно обжалване. С молба от 03.07.2020 г. жалбоподателят поискал срок за изпълнение на указанията, тъй като имало запор и възбрана на имуществото на дружеството, в производство по несъстоятелност, намален работен ден на юрисконсулта. Въззивният съд е приел така изложените обстоятелства за неуважителни причини и е оставил без уважение искането за продължаване на срока, като едновременно с това е приел, че не са отстранени нередовностите и е върнал частната жалба.

  Настоящият съдебен състав констатира, че разпореждане от 11.3.2020 г. е връчено на частния жалбоподател „Денис ер“ ЕООД на 24.6.2020 г. Срокът за отстраняване нередовностите на частната жалба е започнал да тече на тази дата и преди изтичането му, в последния ден на срока, на 01.07.2020 г. частният жалбоподател е подал по пощата молба, с която е поискал продължаване на срока с посочените от въззивния съд обстоятелства. В молбата е посочил, че спрямо дружеството е открито производство по несъстоятелност и това създава проблем за внасяне на дължимата държавна такса, а и юрисконсултът на дружеството бил на намален работен ден и дружеството не можело в указания срок да изпълни указанията на съда.

  Въззивният съд е приел, че така изложените обстоятелства от молителя не представляват уважителни причини за продължаване на срока. Оставил е без уважение искането и е върнал частната жалба.

  Настоящият съдебен състав намира, че с връчване на съобщението, в което ясно и точно са посочени нередовностите на подадената от частния жалбоподател „Денис еър“ ЕООД частна жалба, е започнал да тече срокът за отстраняване на нередовностите й. Искането за продължаване на срока е оставено без уважение, като в този случай, при преценка на посочените от молителя обстоятелства, въззивният съд не е допуснал нарушение на закона. Изложените обстоятелства относно откриване на производство по несъстоятелност и налагане на общ запор на дружеството и поради това липса на парични средства, не могат да бъдат приети за уважителни причина. От справка в търговския регистър, се установи, че по отношение на дружеството „Денис ер“ ЕООД действително е било налице открито производство по несъстоятелност. Но впоследствие с решение № 711 от 27.3.2019 г. по т.д.н. 89/19 г. на Апелативен съд – София, ТО е отменено решението на Софийски градски съд № 1983 от 5.10.2018 г. по т.д. 1469/18 г. и отхвърлена молбата за откриване на производство

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари