Определение №228/26.05.2021 по дело №1328/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Как следва да се прилага чл. 92 ЗС, когато върху земята, върху която е построена спорната сграда, има конкуриращи претенции – от една страна, че земята е възстановена по реда на ЗСПЗЗ, а от друга - че земята е станала държавна собственост на основание чл. 10б, ал. 5 ЗСПЗЗ?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
МАРГАРИТА СОКОЛОВА

Членове:
СВЕТЛАНА КАЛИНОВА, ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 1328 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

С решение № 94 от 05.10.2020 г. по в. гр. д. № 250/2020 г. на Апелативен съд-Бургас е потвърдено решение № 542А от 13.01.2020 г. по гр. д. № 1538/2018 г. на Окръжен съд-Бургас, с което са били уважени предявените от Национална спортна академия /НСА/, като процесуален субституент на държавата, искове за собственост: признато е за установено по отношение на ответника „Милион 2010“ ЕООД, че държавата е собственик на 24,235/2400 ид. части от ПИ с идентификатор ........., стар идентификатор ..., квартал ..., парцел ...., целият с площ от 2400 кв. м., с адрес [населено място], обл.Бургас, местност „А.“, ведно със самостоятелен обект в сграда, представляващ апартамент с идентификатор ............, с площ от 82,32 кв. м.; признато е за установено по отношение на К. И. А., че държавата е собственик на описания апартамент и ответникът А. е осъден да предаде на държавата, чрез НСА, владението на апартамента.

Въззивният съд е приел, че предявените искове е допустими, тъй като НСА „Васил Левски“ действа в качеството на процесуален субституент на държавата, поради което няма пречки да предяви от свое име пред съд претенция за защита на правото на собственост на държавата, като поиска осъждане на ответника К. А. да предаде владението на процесния имот. Процесуалната легитимация на НСА произтича от твърдението, че в качеството ѝ на висше училище и юридическо лице е получила управлението на държавни имоти, представляващи публична държавна собственост, върху които са проведени мероприятия за изграждане на учебна спортна база, включваща сгради и съответната инфраструктура, като в границите на тези държавни имоти попада и процесният имот. По реда на чл. 26, ал. 4 ГПК като страна в процеса е конституирана и държавата. След като по силата на закон държавата предоставя за нуждите на висшите училища недвижими имоти, които са със статут на публична държавна собственост, то е несъмнено правото на тези училища да защитават имотите, включително по съдебен ред. Дали в случая се касае за предоставен на НСА държавен имот, както се твърди в исковата молба, е въпрос по съществото на спора, а не по неговата допустимост. Прието е, че първоинстанционният съд правилно е разрешил основния спор между страните в настоящото производство относно обвързващата сила на решение № 214/15.01.2009 г. по в. гр. д. № 706/2007 г. на БОС, в сила от 31.07.2009 г. Въпросът за собствеността на терена, върху който е изградена сградата с процесния апартамент, е решен в полза на НСА в съдебното производство по това дело, с участието на праводател на ответника. С посоченото решение на БОС е отменено решението по гр. д. № 332/2004 г. на Несебърския районен съд и ответникът „Спектър“ ООД е осъден на основание чл.108 ЗС да предаде на НСА „В. Левски“ следния недвижим имот: част от отредената за нуждите му площ, която без правно основание е придобила устройствен статут на УПИ .... в кв. ... по ПУП на м. „А.“, землище [населено място], с идентификатор ......... по КККР. С протокол за въвод във владение на недвижим имот от 14.08.2013 г. на ЧСИ

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари