Определение №227/26.03.2021 по дело №3994/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 227

  София, 26.03.2021 г.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на двадесет и пети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

  ЛЮБКА АНДОНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Албена Бонева гр. дело № 3994 по описа за 2020 г., взе предвид следното:

  Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от Б. А. С., срещу въззивно решение № 774/31.07.2020 г., постановено от Пловдивския окръжен съд по въззивно гр.д. № 967/2020 г.

  Касаторът излага доводи за нищожност на въззивното решение, като постановено при участие в съдебния състав на съдия, определен като докладчик по делото в нарушение на правилата за случаен подбор, още за неправилност поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила – необсъждане на всички доказателства заедно и поотделно; противоречие с материалния закон – чл. 11, ал. 1, т. 9, чл. 11, ал. 1, т. 11, чл. 9, ал. 1, чл. 22 ЗПК, чл. 146, ал. 1 и чл. 143 от Закона за защита на потребителите. Счита, че решенето е неправилно и защото „противоречи на предхождащите го постановени влезли в сила решения“ по идентични спорове от състави на Пловдивския окръжен съд.

  Насрещната страна „Транскарт файненшъл сървисис“ АД, [населено място], представлявано от изпълнителния директор Ю. А. С., чрез адв. Ц. Г., отговаря в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, че касационната жалба е недопустима, като подадена срещу решение, изключено от касационен контрол (спорът е търговски, а цената на обективно съединените искове – под 20 000 лв.). Поддържа и съображения, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване, както и за неоснователност на касационната жалба. Моли за присъждане на съдебноделоводни разноски за инстанцията.

  Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационната жалба е допустима.

  Подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна, приподписана е от адвокат, като отговаря на всички изискванията по чл. 284, ал. 1 и 2 ГПК.

  Делото не е изключено от касационен контрол, защото когато физическо лице е сключило договора в качеството си на потребител, независимо от търговския характер на сделката по отношение на търговеца, се задейства защитният механизъм на политиката за защита на потребителите, при което по отношение на договора, освен общите за конкретния вид търговски сделки правила, са задължителни и имат предимство всички специални правила с оглед осигуряването на по-високо ниво на защита на потребителя. С приемане на ЗИД ГПК – ДВ бр.100/2019 г., в сила при подаване на касационната жалба по делото, в разпоредбата на чл.113 ГПК законодателят е предвидил допълнителни процесуалноправни средства за ефикасност на защитата на потребителите, като е регламентирано, че тези дела се разглеждат като граждански по реда на общия исков процес.

  В случая спорът е потребителски с оглед общата легална дефиниция в § 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, както и дефиницията, дадена в чл.9, ал.3 от Закона за потребителския кредит.

  Приложено е и изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК, както и копия на съдебните актове, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари