Определение №226/26.05.2021 по дело №1390/2021

Спорът е разрешен с Решение №60136/27.10.2021 по дело №1390/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Допустима ли е защита на правото на собственост чрез отрицателен установителен иск по отношение на правото по чл. 64 ЗС, предявен от ищец, който твърди, че е собственик на терена, но не и на постройките в него, срещу лице, което неоснователно претендира да е собственик на същите постройки и реално ползва прилежаща част от терена, съответстваща на необходимата по площ и конфигурация за обслужването на суперфициарната собственост площ?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ПЛАМЕН СТОЕВ

Членове:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1390 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба вх. № 271109/30.11.2020 г., подадена от С. Т. Б., чрез адвокат Г. К., срещу решение № 260256 от 20.10.2020 г. по гр. д. № 1595/2020 г. на Окръжен съд – Пловдив, с което е обезсилено решение № 758 от 29.02.2020 г. по гр. д. № 3968/2017 г. на Районен съд – Пловдив и е прекратено въззивното дело.

С обезсиленото първоинстанционно решение е признато за установено по исковете по чл. 124, ал. 1 ГПК, предявени от М. С. Т., починала в хода на производството и заменена от наследницата й С. Т. Б., и А. С. Т., че ответниците „Християнски живот“ ООД и Евангелска петдесятна църква „Светлина на света“, гр. Пловдив не са собственици на 744/6891 ид. ч. от недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, район „Южен“, ул. "Перуника" № 22, застроен и незастроен, целият с площ от 6 891 кв. м, представляващ поземлен имот № 706 от кв. „Модър - II етап“ по плана на гр. Пловдив, при граници и съседи: от юг - улица, от север - ж. п. линия, от запад - поземлен имот № 705, от изток - поземлен имот № 717 и вътрешен път, който поземлен имот към настоящия момент представлява имот с идентификатор 56784.532.706 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-48/3.06.2009 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 7 100 кв. м, при съседи: имоти с идентификатори ***, ***, както и че ответниците не притежават правото по чл. 64 ЗС на ползване на реална част от 744 кв. м от описания имот; отменен е на основание чл. 537, ал. 2 ГПК нотариален акт за собственост върху недвижим имот по обстоятелствена проверка № 195, том II, peг. № 5488, дело № 371/2007 г., съставен на 8.06.2007 г. от нотариус Н. Х.-С..

След завършване на съдебното дирене пред ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари