Определение №225/26.03.2021 по дело №526/2019

Спорът е разрешен с Решение №60178/27.10.2021 по дело №526/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд, когато отменя частично решението на първата инстанция, да преразпредели между страните по делото отговорността за сторените в първоинстанционното производство разноски.

За задължението на съда да изложи мотиви за наличие на пряка или косвена връзка между придобитото имущество и осъществената престъпна дейност, когато постановява отнемане на имущество от проверяваното лице, придобито преди осъществяване на тази дейност.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Василка Илиева, Борис Илиев

като разгледа докладваното от Борис Илиев гр.д.№ 526/ 2019 г. за да постанови определението, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Спряно е с постановено по настоящето дело определение № 65/ 13.02.2019 г. до постановяване на акт по Тълкувателно дело № 1/ 2018 г., ОСГК, ВКС. Посоченото дело приключи с издаването на Тълкувателно решение № 1 от 04.06.2020 г., според задължителното тълкуване в което изтичането на срока за проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД /отм./ не погасява нито правото на иск, нито материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност. Поради това са отпаднали предпоставките за спиране на производството по настоящето дело и то следва да бъде възобновено.

Делото е образувано по жалби на срещупоставените в производството по делото страни - Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ, правоприемник на Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество – КОНПИ и на Комисия за установяване и отнемане на имущество придобито от престъпна дейност - КУИППД) (ищец), Я. М. П. и „Спика – К“ ЕООД, гр.Черноморец (ответници), с искания за допускане на касационно обжалване на въззивно решение на Бургаски апелативен съд № 31 от 21.06.2018 г. по гр.д.№ 415/ 2017 г., с което, след като частично е отменено и частично е потвърдено решение на Бургаски окръжен съд по гр.д.№ 867/ 2012 г., като краен резултат:

- е постановено отнемане в полза на държавата от Я. М. П. на 1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор ****, с площ от 307 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., при съседи - ***, ***, ***, ***, със стар идентификатор УПИ ***, с площ 310 кв.м. в кв.34, по плана на [населено място], ведно с построените в имота сграда с идентификатор ***, със застроена площ 61.00 кв.м., брой етажи - два, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна; сграда с идентификатор ***, със застроена площ от 4.00 кв.м., с предназначение - постройка на допълващо ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №60178/27.10.2021 по дело №526/2019
    За задължението на въззивния съд, когато отменя частично решението на първата инстанция, да преразпредели между страните по делото отговорността за сторените в първоинстанционното производство разноски. За задължението на съда да изложи мотиви за наличие на пряка или косвена връзка между придобитото имущество и осъществената престъпна дейност, когато постановява отнемане на…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари