Определение №225/19.05.2021 по дело №1024/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №. 225

  София. 19.05.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на осемнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ПЕТЯ ХОРОЗОВА

  изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова

  ч.т.дело № 1024/2021 година

  Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на „ЗД Евроинс“ АД, ЕИК[ЕИК], чрез процесуален пълномощник, срещу разпореждане за издаване на изпълнителен лист по в.гр.д. № 4046/2020 г. на Апелативен съд – София, Гражданска колегия, седми състав. Частният жалбоподател счита, че в противоречие с постановеното от САС решение, с което са отхвърлени исковете за мораторна лихва за периода от 01.05.2017 г. до 03.08.2017 г. върху обезщетенията за неимуществени вреди от по 70 000 лв.- за А. Е. С. и П. Х. С. и от 8 400 лв.- за Е. П. Х., в изпълнителния лист е посочена като начална дата на законната лихва 01.05.2017 г. за пълния размер на присъдените главници. Като несъответстващо на въззивното решение, се иска отмяна на атакуваното разпореждане и обезсилване на издадения изпълнителен лист в посочените части.

  От ответниците по частната жалба е депозиран отговор, в който се твърди, че искането за обезсилване на изпълнителния лист е безпредметно, т.к. сумите, за които то е относимо, са върнати обратно на наредителя – ЗД „ Евроинс“ АД. В подкрепа на твърдението, към отговора са приложени три броя пл.нареждания.

  Настоящият състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, след като съобрази данните по делото, приема, че са налице предпоставки за прекратяване на настоящото частно производство и връщане на делото на въззивния съд за провеждане на производство за поправка на очевидна фактическа грешка в издадения изпълнителен лист, с произтичащите от това последици. Приложимостта на чл.247 ГПК за цялото производство по издаване на изпълнителен лист е изрично посочена в чл.406, ал.4 ГПК.

  Оплакванията в частната жалба за несъответствие между отразената в изпълнителния лист начална дата на законната лихва върху присъдените от първата инстанция обезщетения за неимуществени вреди, с тази, посочена във въззивното решение, следва да се квалифицират като доводи за допусната очевидна фактическа грешка в самия изпълнителен лист. Последният е издаден въз основа на невлязло в сила осъдително въззивно решение, като с постановеното разпореждане № 821/25.03.2021 г., съдията-докладчик от САС е уважил искането за издаване на изп.лист за присъдените на ищците обезщетения по чл.432, ал.1 КЗ, с препращане към диспозитива на съдебното решение. В самото разпореждане не са конкретизирани размерите на подлежащите на изпълнение вземания срещу застрахователното дружество – длъжник, нито началните дати, от които се дължи законна лихва върху главниците, поради което, съдържащите се в частната жалба доводи следва да се преценят като частично относими само към удостоверяването на изпълняемите права в изпълнителния лист. Тази преценка обаче е изцяло в правомощията на съда, провел производството по издаване на изпълнителния лист.

  По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 1024/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение и ВРЪЩА делото на Апелативен съд – София, Гражданска колегия, седми състав за провеждане на производство по чл.247 ГПК.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари