*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №224

  Гр. София,07.06.2022 г.

  Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 20.04.22 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  ТАНЯ ОРЕШАРОВА

  Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №4745/2021 г., намира следното:

  Производството е по чл.288, вр. с чл.280 ГПК.

  Образувано е по касационни жалби на Д. Й. и И. Й. и на „Юробанк България” АД срещу въззивното решение на Градски съд София по гр.д. №2561/2020 г. от 29.04.21 г.

  ВКС, състав на трето г.о., намира, че са налице предпоставките на чл. 229, ал. 1, т. 7 вр. чл. 631 ГПК за спиране на производството по делото с оглед на настъпилия след проведеното закрито заседание нов факт (служебно известен на състава) - с определение № 1245 от 11.05.2022 г. по гр. д. № 865/2022 г. на Софийски апелативен съд, в което участва като страна касаторът "Юробанк България" АД, е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по следните въпроси: "1. Съответства ли на нормативните изисквания, уредени в чл. 3, § 1, т. 1, б. "в" от Приложението към чл. 3, § 3 на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори, национална правна уредба, позволяваща клауза в договор за банков кредит, съгласно която разрешеният кредит се усвоява по блокирана сметка в чужда валута, но кредитополучателят не може ефективно, реално да се разпорежда с авоара в чужда валута по блокираната сметка, а тази сума служебно се превалутира от банката в националната или резервната валута, вследствие на което, от една страна, би се прехвърлил изцяло в тежест на потребителя валутният риск при съществена, радикална промяна в курсовите разлики, а от друга, кредитната институция би получила за сметка на потребителя неуговорена облага; 2. При положителен отговор на първия въпрос, дали националната юрисдикция може да приеме, че кредитът в действителност е уговорен в националната или резервната валута, в случай че установи, че само привидно кредитът е уговорен и усвоен в чужда валута – чрез заверяване на "блокирана" валутна сметка на кредитополучателя, вследствие на което банката служебно превалутира тази сума в националната или резервната валута".

  Поради това, че произнасянето на Съда на ЕС по включените в предмета на преюдициалното запитване въпроси ще е от значение за решаването на конкретния правен спор, настоящият състав на Върховен касационен съд, ГК

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари