Определение №223/26.03.2021 по дело №264/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 223

  гр. София, 26.03. 2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети март, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  Председател: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

  Членове: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

  ЕРИК ВАСИЛЕВ

  като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д. № 264 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл.288 ГПК.

  Образувано по касационна жалба на К. А. А. - Г. чрез адвокат Д. К. от АК-Пловдив срещу решение № 260145/30.09.2020 г. по в.гр.д.№ 1531/2019 г. на Окръжен съд Пловдив, с което след връщане на делото за ново разглеждане от Върховния касационен съд се отменя решение № 3387/02.10.2017 г. по гр.д. № 12026/2016 г. на Районен съд Пловдив и се отхвърля предявения иск на К. А. А. - Г. против „ДИ-МД“ ЕООД, на основание чл.19, ал.3 ЗЗД, да се обяви за окончателен сключеният на 30.01.2014 г. предварителен договор за покупко-продажба на поземлен имот, с идентификатор № .... по КК и КР на [населено място] и са присъдени разноски по делото.

  Касационната жалба съдържа доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, а в изложение към нея се поддържа, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК по въпросите: 1.„Приложими ли са ограниченията по чл.200 ЗУТ по отношение придобиването чрез правна сделка на поземлен имот, заснет като отделна единица по действащия кадастрален план и кадастралната карта, и урегулиран самостоятелно по действащия ПУП?“ 2.„Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност?“ 3.„Длъжен ли е въззивният съд, на който делото е върнато за ново разглеждане, да извърши предписаните с отменителното решение на ВКС процесуални действия, както и да съобрази задължителните указания на касационната инстанция по тълкуването и прилагането на материалния и/или процесуален закон?“ Според касатора, първият въпрос е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, а останалите въпроси са разрешени в противоречие с практиката на ВКС.

  Ответникът „ДИ-МД“ ЕООД чрез адвокат А. Д. от АК-Пловдив е депозирал писмен отговор, с който оспорва доводите в нея, като счита, че не са налице основанията за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК.

  Обжалваното решение е постановено след като делото е върнато за ново разглеждане на въззивната инстанция с решение № 172/04.07.2019 г. по гр.д. № 3960/2018 г. на ВКС, IV г.о., с указания да се прецени дали поземленият имот, описан в предварителния договор от 30.01.2014 г., е собственост на ответното дружество и може ли да бъде предмет на сделка, след като попада в терен за улична регулация. Съобразявайки заключенията на вещото лице, въззивният съд приема, че по регулационния план от 1968 г. е предвидено от имот пл.№ 290 да се отнеме и придаде към уличното пространство площ от 102 кв.м., която съответства на площта на имота по предварителния договор. Според мотивите на съда, идентичността ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари