Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Определение по чл. 274 ал. 2 ГПК

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 222/21.06.2022 г.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на двадесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: Веска Райчева

Членове: Геника Михайлова

Анелия Цанова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 2157 по описа за 2022 г.

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.

Обжалвано е определение № 171/17.05.2022 г. по гр.д. № 1351/2022 г., с което Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение е оставил без разглеждане молба на И. В. И. за отмяна на влязлото в сила решение № 60207/21.12.2021 г. по гр.д. № 887/2020 г. на Върховен касационен съд, с което е оставена без уважение жалбата на И. В. И. срещу решение № 254/31.10.2019 г. по преписка № 3141/2019 г. на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – Бургас срещу отписването му на основание чл. 22, ал. 1, т. 2, вр. чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА) от адвокатите към тази колегия.

Определението се обжалва от И. В. И. с доводи за незаконосъобразност.

Настоящият състав намира частната жалба с допустим предмет – арг. от чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК; в компетентността на настоящия, „друг“ по смисъла на чл. 274, ал. 2, изр. 2 ГПК състав на Върховния касационен съд; от процесуално легитимирана страна – жалбоподател е лицето, чието допустимо възникване на упражненото право на отмяна на влязлото в сила решение на Върховния касационен съд обжалваното определение отрича; при спазен срок по чл. 275, ал. 2 ГПК и всички останали предпоставки за нейната редовност и допустимост, но тя е неоснователна. Съображения:

Позицията, на която се основават ТР № 7/31.07.20117 г. по тълк.д. № 7/2014 г. и ТР № 6/20.05.2022 г. по тълк.д. №6/2020 г. ОСГТК на ВКС, налага обобщението, че с извършеното нормативно тълкуване на чл. 303 и чл. 304 ГПК Върховният касационен съд прие извънредният способ по чл. ХХIV ГПК да се прилага само за: 1) влязло в сила съдебно решение, постановено в исково производство, което е породило сила на пресъдено нещо по гражданско субективно право или правоотношение (регулирано от метода на равнопоставеност) и 2) влязло в сила определение за прекратяване на делото поради отказ от иска, доколкото неговите последици са сходни (арг. от чл. 233, изр. 2 ГПК).

В ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!