Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

Спорът е разрешен с Решение №27/21.07.2021 по дело №4331/2019


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, II-ро отделение
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно възможността третото лице – ползвател на недвижим имот да установи владение върху същия, без да манифестира изрично промяната в намерението си за своене на вещта спрямо наследниците, когато е получил владението със знанието и съгласието на наследодателя преди неговата смърт, както и досежно допустимите доказателства относно промяната в анимуса и знанието на наследниците за установеното владение.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на шести април през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

като изслуша докладваното от съдията Николова гр. д. № 4331/2019 год. по описа на ВКС, II г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство е по реда на чл. 288 ГПК, вр. с чл. 280, ал. 1 ГПК.

История на спора

С решение № 69 от 19.06.2019 год. по гр. д. № 164/2019 год. Ямболският окръжен съд е отменил като неправилно първоинстанционното решение № 208 от 21.03.2019 год. по гр. д. № 3649/2018 год. на Районен съд – Ямбол в частта, с която е признато за установено по отношение на Н. П. Л., че П. Н. К. е собственик на недвижим имот, находящ се в [населено място],[жк], вх. И, ет. 3, ап. 176 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № *****, представляващ жилище – апартамент, с площ 61 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и две тераси на изток и запад, при граници: на същия етаж имоти с идентификатори № ***** и № *****, под обекта имот № *****, над обекта имот № *****, ведно с прилежащото му избено помещение № 5 с площ 3,07 кв. м., както и 0,524 % ид. части от общите части на сграда № 19 и съответните ид. части от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор № ***, и на основание чл. 537, ал. 2 ГПК е отменен нотариален акт № 179, том I, рег. № 2896, дело № 159 от 04.06.2018 г. на нотариус П. К. и вместо това постановил друго, с което отхвърлил иска на П. Н. К. за собствеността на горния имот в установителната му част.

Въззивното решение се обжалва с касационна жалба от ищеца П. Н. К., чрез процесуалния му представител адв. Р. Х. от САК, с оплаквания за неговата неправилност поради съществено нарушение на материалния закон и процесуалните правила, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №1/2012 от 06.08.2012 по тълк. д. №1/2012
  Приложима ли е презумпцията на чл. 69 ЗС в отношенията между съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен от наследяването?Съсобственикът, който се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част трябва ли да доказва при спор за собственост, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо съсобствениците
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 3 от 25.01.2016 г. по гр. д. № 3973/2015 г.
  Относно задължението на съда да обсъди всички относими към спора доказателства, доводи и възражения на страните, съгласно изискването на чл. 236, ал. 2 ГПК, тъй като съдебния акт трябва да е мотивиран и обоснован.Относно приложението на института на приобивната давност в отношенията между сънаследници и при предаване на владението приживе…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 32 от 08.02.2016 г. по гр. д. № 4591/2015 г.
  Относно значението на предварителната уговорка с наследодателя за предаване на владението по отношение на намерението, с което е установена фактическата власт върху имота и по въпроса за допустимостта на гласните доказателства в производството пред въззивната инстанция в хипотеза, при която първоинстанционният съд е допуснал само двама от поисканите в отговора…
 • Решение
  Решение № 60 от 07.06.2018 г. по гр. д. № 2420/2017 г.
  За значението на предварителната уговорка с наследодателите за предаване на владението по отношение на намерението, с което е установена фактическата власт върху имота и дали е необходимо още приживе на наследодателя тази негова воля да бъде доведена до знанието и на останалите лица, които биха могли да имат качеството „наследници…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
  1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №27/21.07.2021 по дело №4331/2019
  Относно възможността третото лице – ползвател на недвижим имот да установи владение върху същия, без да манифестира изрично промяната в намерението си за своене на вещта спрямо наследниците, когато е получил владението със знанието и съгласието на наследодателя преди неговата смърт, както и досежно допустимите доказателства относно промяната в анимуса…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари