Определение №22/17.05.2021 по дело №9/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 22

  гр. София, 17.05.2021 година

  Петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния

  административен съд на Република България, в закрито съдебно заседание на

  деветнадесети април, през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Марио Димитров

  Членове: Симеон Чаначев

  Александър Цонев

  Юлиян Киров

  Филип Владимиров

  като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 9 по описа

  за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 135, ал. 4 АПК и е образувано за разрешаване

  на спор за подсъдност между Софийски градски съд (СГС) и

  Административен съд София - град (АССГ) във връзка с искова молба вх. №

  32727 от 30.12.2015 г., подадена от „Застрахователна компания ЛЕВ ИНС“

  АД, гр.София, против Министерство на вътрешните работи (МВР).

  Производството е било спряно до постановяване на тълкувателно

  постановление по т.д. № 2/2015 г. на ОСГТК на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС. Тълкувателното дело е приключило с определение №1/ 2021г.за отклоняване на искането за приемане на съвместно тълкувателно

  постановление, поради което производството по чл. 135, ал.4 АПК следва да

  се възобнови.

  Спорът за подсъдност между съдилищата е възникнал тъй като АССГ е

  приел, че ищецът „Застрахователна компания ЛЕВ ИНС“ АД е предявил иск

  срещу МВР за обезщетение на вреди, причинени от действия по претърсване

  и изземване, извършени в досъдебно наказателно производство, поради което искът следва да се разгледа от гражданските съдилища.

  От друга страна СГС е приел, че ищецът претендира вреди не от дейност

  по разследване, а от осъществяване на незаконна административноправна

  дейност.

  Настоящият петчленен състав на ВКС и ВАС намира, че искът е посъден

  на Софийски градски съд, защото подсъдността се определя от

  квалификацията на иска, а последната се извършва въз основа на въведените

  обстоятелства в исковата молба и формулираният петитум.

  В случая с искова молба вх. № 32727 от 30.12.2015 г. по описа на АССГ

  ищецът твърди, че вредите произтичат от действия на служители на МВР,

  изразяващи се в претърсване и изземване на вещи от офисите на дружеството и запечатване на помещенията, обиски на членове на управителния и надзорния съвет и други ръководни кадри на дружеството, които действия били извършени във връзка с образувано досъдебно производство №144/2010г. на НСлС и прокурорска преписка №13680/2010г. на СГП. С Постановление на СГП от 23.02.20Юг. било разпоредено отваряне на запечатените офиси, снемане на печатите от помещенията и общ достъп, а иззетите носители на информация били върнати с Постановления от

  29.06.2011г. и 12.08.2011г.. Друга част от иззетите компютърни

  конфигурации били върнати на 24.08.2011г., а иззетите счетоводни

  документи били върнати с Постановление на прокурор едва на 23.07.2014г..

  Според ищеца, действията по претърсване и изземване, извършени от органи на МВР са незаконни и нарушават Директива 96/9/ЕО, чл.19, пар.2 и 3 от Директива 73/239/ ЕИО, чл.63 ДФЕС, поради което иска обезщетение за

  причинените имуществени и неимуществени вреди.

  Безспорно е, че въведените от ищеца факти в исковата молба са за

  увреждащи действия по разследване на престъпление, процесуално-

  следствени действия по претърсване и изземване във връзка с образувано

  досъдебно наказателно производство. Не е посочен нито един факт, който да се квалифицира като изпълнителна, административна дейност. Доколкото административните съдилища разглеждат по компетентност исковете за обезщетение за вреди само от административна дейност, а във всички останали случаи компетентни са общите съдилища, то компетентен да разгледа настоящия спор е Софийски градски съд.

  Воден от горното, Петчленен състав на Върховния касационен съд и

  Върховния административен съд на Република България

  ОПРЕДЕЛИ :

  Възобновява гр. д. № 9 по описа за 2019 г. на Петчленен състав на

  Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Република

  България.

  Компетентен да разгледа спора е Софийски градски съд и му изпраща

  делото по подсъдност.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ЧЛЕНОВЕ:

  2.

  3.

  4.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари