Решение №22/23.09.2021 по дело №2925/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №610/30.11.2020 по дело №2925/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
За сервитутите по Закона за енергетиката.
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в открито заседание на двадесет и втори февруари, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

с участието на секретаря Ангел Йорданов, като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 2925/2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „ЧЕЗ Разпределение България” АД против решение № 1945/29.07.2019 г. по т.д.№ 1191/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което, след частична отмяна на решение № 1759/27.08.2018 г., поправено с решение № 2423/06.12.2018 г. по т.д.№ 9425/2016 г. на Софийски градски съд, касаторът е осъден да заплати на „България Портфолиос„ ООД сумата от 34 415,40 лева , представляваща втора вноска от цената по договор № ДП 60962/29.12.2011 г. за изкупуване на съоръжения за присъединяване към електроразпределителната мрежа / ЕРМ /, ведно със законната лихва върху същата, считано от завеждането на иска - 27.12.2016 г. до окончателното й изплащане. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като сочи че от мотивите му е напълно неясно как същото сервитутно право върху конкретните енергопреносни съоръжения е преминало в патримониума му. Поддържа тезата си, че процесните сервитути са учредими от собствениците на служещия имот, като аргумент за това намира в чл.64 ал.8 ЗЕ / сегашна редакция, изм. ДВ бр.83 от 2018 г. /, който предвижда, че „ в случай че сервитутната зона попада в имот, за който в полза на енергийното предприятие е учредено право на строеж, сервитута върху имота се уговаря в акта за учредяване на правото на строеж „.Касаторът счита, че чл.64 ал.8 ЗЕ е тълкувателна по своя характер норма - изяснява волята на законодателя относно начина на възникване на сервитутите - затова има обратно действие - от влизане на ЗЕ в сила / 09.12.2003 г. /, позовавайки се на Решение № 11/09.07.1996 г. по конст.дело № 10/1996 г. на Конституционния съд на Република България, досежно действието на тълкувателните норми. Учредени сервитутни права в случая се твърдят за поземления имот, в който е разположен трафопоста – УПИ ХХХІХ - 30 от кв.1 по плана на [населено място] баня, но не и за имота, в който са изградени присъединяваните жилищни сгради и съответно са разположени кабелните линии, захранващи тези сгради - УПИ ХХХVІІІ – 30 от кв.1 по плана на [населено място] баня. Страната се позовава и на обстоятелството, че с част от собствениците на обекти в УПИ ХХХVІІІ-30 от кв.1/ притежаващи 2236/9988 ид. части / все пак са сключени договори за учредяване на сервитути, а несключването ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари