Решение №22/23.03.2021 по дело №1763/2020

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  3

  РЕШЕНИЕ

  № 22/23.03.2021г..

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА АННА БАЕВА

  при секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 1763 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.303, ал.1, т.5 и т.6 ГПК.

  Образувано е по молба на „Меридиан-21" ЕООД /в ликвидация/, представлявано от управителя М. Ц. Д., за отмяна на решение № 466 от 06.03.2020г. по т.д. № 36/2020г. на СГС, с което е прекратено дружеството на основание чл.155, ал.1, т.З ГПК на основание чл.ЗОЗ, ал.1, т.5 и т.6 ГПК.

  В молбата се излагат твърдения, че дружеството - молител е било представлявано в производството, по което е постановено влязлото в сила решение, от особен представител по чл.29 ГПК. Молителят, представляван от управителя си, твърди, че е узнал за постановеното решение на 24.07.2020г. чрез справка в ТРРЮЛНЦ. Сочи, че на 23.01.2020г. по партидата на дружеството е вписана като управител М. Ц. Д. и по време на производството по делото и към датата на постановяване на решението назначеният управител е бил законен представител на дружеството по чл.30, ал.1 ГПК. Поддържа, че дружеството е било лишено от възможността да участва в делото, тъй като не е било уведомено чрез управителя си, а е било представлявано от особен представител в нарушение на съдопроизводствените правила. Поради това моли влязлото в сила решение да бъде отменено.

  Ответникът по молбата за отмяна Прокуратура на Република България не представя отговор. В съдебно заседание представителят му прокурор А. заявява становище, че молбата е основателна поради наличие на основанията по чл.ЗОЗ, ал.1, т.5 и т.6 ГПК и следва да бъде уважена.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени изложените в молбата доводи и данните по делото, съобразно правомощията си по чл.307 ГПК, намира следното:

  Молбата за отмяна е допустима, тъй като е подадена от легитимирано лице срещу влязло в сила решение в 3- месечния срок по чл.305, ал.1, т.5 ГПК.

  Разгледана по същество, молбата е основателна.

  Производството е образувано по искова молба на прокурор от Софийска градска прокуратура против „Меридиан - 21" ЕООД за прекратяване на дружеството на основание чл.155, ал.1, т.З ГПК, тъй като управителят му е починал на 05.12.2017г. и след тази дата, в продължение на повече от три месеца, не е вписан нов управител.

  С определение от 17.01.2020г. съдът е назначил адв. Г. С. за особен представител на ответното дружество и чрез него му е връчил препис от исковата молба.

  В проведеното на 06.03.2020г. открито съдебно заседание ответното дружество е представлявано от назначения му особен представител адв. С.. С решение № 466 от 06.03.2020г. по т.д. № 36/2020г. на СГС, постановено в съдебното заседание, влязло в сила на 29.06.2020г., е прекратено на основание чл.155, ал.1, т.З ТЗ дружество „Меридиан - 21" ЕООД. В решението е прието, че управителят на дружеството е починал и към този момент, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари