Определение №22/21.01.2021 по дело №1072/2020

Спорът е разрешен с Решение №60092/08.07.2021 по дело №1072/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За критериите по чл. 52 ЗЗД, които следва да бъдат съобразени от съда при определяне на справедливия размер на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, респ. чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.).

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на девети декември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА, ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1072/2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. И. Х. и Ю. Т. А. - двамата чрез адв. Н. Д., срещу решение № 459 от 21.02.2020 г., постановено по гр. д. № 2821/2019 г. на Софийски апелативен съд. Решението е обжалвано в частта, с която след частично потвърждаване и частична отмяна на решение № 757 от 01.02.2019 г. по гр. д. № 10726/2016 г. на Софийски градски съд са отхвърлени предявените от С. И. Х. и Ю. Т. А. против ЗК „Лев Инс“ АД искове с правно основание чл.432 КЗ за разликите над сумите 12 500 лв. и 20 000 лв. до сумите 50 000 лв., претендирани като обезщетения за неимуществени вреди, причинени при ПТП на 13.03.2016 г. Решенията са постановени при участие на Л. Л. Е. в качеството на подпомагаща страна на страната на ответника ЗК „Лев Инс“ АД.

В касационната жалба се прави искане за отмяна на въззивното решение в обжалваната част като неправилно на основанията по чл.281, т.3 ГПК и за уважаване на исковете до размер на сумите 50 000 лв. с присъждане на разноски. Касаторите поддържат, че изводите на въззивния съд относно размера на дължимите обезщетения са необосновани и формирани в нарушение на чл.52 ЗЗД, като обезщетенията са занижени и не кореспондират с действителния обем и интензитет на установените от доказателствата неимуществени вреди. Навеждат оплаквания за необоснованост на извода за установен принос от тяхна страна за настъпване на вредите и за нарушение на разпоредбата на чл.51, ал.2 ЗЗД при произнасяне по възражението на ответника за съпричиняване на вредоносния резултат.

Мотиви

С жалбата е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което допускането на касационно обжалване се поддържа на основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК.

Ответникът по касация ЗК „Лев Инс“ АД със седалище в [населено място] - чрез юрк. М. В., изразява становище за недопускане на въззивното решение до касационно обжалване и за неоснователност на касационната жалба по съображения, изложени в депозиран на 06.07.2020 г. отговор по чл.287, ал.1 ГПК. С отговора е поискано присъждане на разноски за производството пред ВКС.

В срока по чл.287, ал.1 ГПК не е подаден отговор от подпомагащата страна Л. Л. Е..

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :

Касационната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежни страни в преклузивния срок по чл.283 ГПК срещу решение на въззивен съд, което подлежи на касационно обжалване при предпоставките на чл.280 ГПК, ал.1 и ал.2.

За да постанови обжалваното решение, Софийски апелативен съд е приел, че за претърпените при ПТП на 13.03.2016 г. неимуществени вреди ищците С. Х. и Ю. А. имат право на справедливи обезщетения в размер съответно на 25 000 лв. и 40 000 лв., дължими от ответника ЗК „Лев Инс“ АД в качеството на застраховател по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на виновния за настъпване на произшествието водач Л. Е., които следва да бъдат намалени с 50 % до размер на 12 500 лв. и 20 000 лв., съразмерно на доказания по делото принос на пострадалите за настъпване на вредите.

Въз основа на заключението на съдебномедицинската експертиза, изготвена от вещо лице - ортопед, въззивният съд е приел за установено, че при произшествието на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари