Определение №219/14.05.2021 по дело №833/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  2

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 219

  гр.София, 14.05.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 833 по описа за 2021 г.

  Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на ищеца „Пауерскрийн – България“ ЕООД, [населено място] чрез процесуален представител адв. И. И. срещу определение № 264419 от 12.11.2020г. по ч. гр. дело № 12223/2020 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-18 състав, с което е оставена без уважение частна жалба, подадена от „Пауерскрийн – България“ ЕООД срещу определение № 83363 от 02.05.2020г. по гр. дело № 68177/2019г. на Софийски районен съд, 141 състав, с което съдът е прекратил производството пред себе си и е изпратил същото по подсъдност на Районен съд Пловдив.

  Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на въззивното определение поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Поддържа становище, че местната подсъдност по предявения иск с правно основание чл. 270, ал. 2 ГПК следва да се определи спрямо съда, който е постановил решението, на което се иска обявяване на нищожност. В инкорпорирано в частната касационна изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК частният жалбоподател релевира доводи за допускане на касационно обжалване на въззивното определение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, тъй като въззивният съд се е произнесъл по процесуалноправен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото: Каква е местната подсъдност на предявяването на иск за нищожност на съдебно решение – в съдебния район на постановеното решение, за което се иска обявяване на нищожност или важат общите правила на подсъдността? Частният жалбоподател моли определението на Софийски градски съд да бъде отменено и делото да бъде върнато в Софийски районен съд като компетентен да се произнесе по исковата претенция.

  Настоящият съдебен състав на Второ отделение на Търговска колегия на Върховния касационен съд след проверка на данните по делото констатира, че производството пред СРС е образувано по искова молба, подадена в СРС от „Пауерскрийн – България“ ЕООД, [населено място] срещу „Мостстрой Пловдив Плант“ ЕООД, [населено място], за признаване за установено, че решение № 2384 от 20.11.2017г. по в. т. дело № 3255/2017г. на Софийски апелативен съд, ТО, 6 състав и определение № 757 от 27.12.2018г. по т. дело № 1125/2018г. на ВКС, ТК, Второ отделение, с което не е допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение, са нищожни съдебни актове. С първоинстанционното определение на Софийски районен съд, което практически е потвърдено с обжалваното въззивно определение на Софийски градски съд, Софийски районен съд е прекратил производството пред себе си и е изпратил същото по подсъдност на Районен съд Пловдив на основание чл. 105 ГПК.

  Настоящият съдебен състав счита, че не следва да участва в разглеждането на делото, предвид обстоятелството, че е постановил определение № 757 от 27.12.2018г. по т. дело № 1125/2018г. на ВКС, ТК, Второ отделение, с което не е допуснато касационно обжалване на посоченото въззивно решение № 2384 от 20.11.2017г. по в. т. дело № 3255/2017г. на Софийски апелативен съд, ТО, 6 състав.

  По изложените съображения и на основание чл. 22, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 5 ГПК настоящият съдебен състав на Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОТСТРАНЯВА СЕ от разглеждането на ч. т. дело № 833/2021г. на ВКС, ТК, Второ отделение.

  Делото да се докладва за ново компютърно разпределение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари