Определение №219/19.05.2021 по дело №3680/2020

Спорът е разрешен с Решение №60117/15.12.2021 по дело №3680/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Kъм кой момент се преценява видът на установеното владение и дали вписването на искова молба по чл. 26 ЗЗД за прогласяване нищожността на договор, от който праводателят черпи права, след като същият вече се е разпоредил с имота, превръща владението на последващите приобретатели от добросъвестно в недобросъвестно /обикновено/?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 3680/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

С решение № 11740 от 30.07.2020 г. по гр.д. № 4557/2019 г. на Софийски апелативен съд е отменено решението на Софийски градски съд, постановено на 26.04.2019 г. по гр.д. № 6446/2017 г. в частта, с която е признато за установено по отношение на Министерство на отбраната и на Държавата, че М. А. В. е собственик на 1/2 ид. част от магазин № ..., находящ се в [населено място], р.”О.”,[жк], [жилищен адрес] с идентификатор ..., и вместо него е постановено друго, с което предявеният от М. В. иск с правно основание 124, ал.1 ГПК за установяване правото й на собственост върху описания имот е отхвърлен. Със същото решение е потвърдено решението на първоинстанционния съд в частта, с която е бил отхвърлен предявеният от М. В. против Министерство на отбраната и държавата за останалата 1/2 ид. част от описания имот.

В срока по чл. 283 ГПК въззивното решение е обжалвано с касационна жалба, подадена от адв. А. Д. в качеството му на пълномощник на М. А. В.. В жалбата са изложени доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и необоснованост.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по следните правни въпроси: 1. Към кой момент се преценява видът на установеното владение и може ли вписана искова молба с правно основание чл. 26 ЗЗД между трети на настоящия спор страни, предвид оповестителното й действие, да трансформира вида на владението, установено като добросъвестно, в недобросъвестно. 2. Изменението на чл. 86 ЗС с ДВ бр. 33/1996 г. лимитира ли ограничението за придобиване по давност само за придобиване на вещи и вещни права със статут на публична държавна или общинска собственост, или по аргумент на противното се налага извод, че по отношение на частната държавна или общинска собственост, считано от влизане в сила на посоченото изменение, отпада забраната за придобиване на основание давност ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №60117/15.12.2021 по дело №3680/2020
    Kъм кой момент се преценява видът на установеното владение и дали вписването на искова молба по чл. 26 ЗЗД за прогласяване нищожността на договор, от който праводателят черпи права, след като същият вече се е разпоредил с имота, превръща владението на последващите приобретатели от добросъвестно в недобросъвестно /обикновено/?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари