Разпореждане №218/22.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  2 / 2

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 218

  София, 22.12.2021 година

  ГАЛИНА ТОНЕВА – председател на Второ наказателно отделение на Върховния касационен съд на Република България, като разгледах изпратеното н.о.х.д. № 6851/2021 г. по описа на Районен съд - Пловдив, постъпило с вх. № 609023/22.12.2021 г. по описа на ВКС,

  УСТАНОВИХ:

  По обвинителен акт – пр.пр. № 11339/2016 г. по описа на Районна прокуратура – Пловдив е образувано н.о.х.д. № 481/2021 г. по описа на Районен съд – Асеновград, като в регистратурата на Районен съд – Асеновград на хартиен носител е внесен обвинителният акт и досъдебното производство. По делото е налично на хартиен носител, носещо саморъчните подписи на секретаря и съдебния състав протоколно определение № 205/11.10.2021 г. с което съдът прекратява съдебното производство по делото и изпраща същото за разглеждане на Районен съд – Пловдив по местна компетентност.

  По така изпратеното производство в Районен съд – Пловдив е образувано с разпореждане от 20.10.2021 г. на зам. председател н.о.х.д. № 6851/2021 г. по описа на съда. Разпореждането за образуване е съставено на хартиен носител – върху придружителното писмо с изх. № 1389/13.10.2021 г. на Районен съд - Асеновград и подписано саморъчно от зам. председател на Районен съд – Пловдив. По така образуваното дело е постъпило становище на хартиен носител с вх. № 71316/23.11.2021 г. по описа на Районен съд – Пловдив и носещо саморъчния подпис на автора, както и молба с вх. № 72962/29.11.2021 г. носеща саморъчния подпис на автора ведно с 2 бр. CD дискове /оптични носители на информация/. Постъпили са също така саморъчно подписана молба с вх. № 73939/01.12.2021 г., саморъчно подписано писмо с изх. № 1039/01.12.2021 г. по описа на Кметство с. Равно поле, Община Елин Пелин, саморъчно подписана молба без номер, л. 40 – 41. По делото е налично и копие от неподписано саморъчно от секретаря и членовете на съдебния състав протоколно определение № 7796/15.12.2021 г., заверено от съдебен служител, с което производството се прекратява и делото се изпраща на ВКС за произнасяне по спор за подсъдност. Всички внесени в съда документи представляват оригинали на хартиен носител, подписани и подпечатани саморъчно, с мастилен подпис, респ. саморъчно заверени копия на документи. Повечето от така внесените документи, в разрез с изискванията на чл. 360ж, ал. 3 ЗСВ са „заверени“ от деловодител чрез поставяне на саморъчен мастилен подпис и мастилен отпечатък, видно от който клишето гласи „Вярно с електронния образ“ или „Официален препис от електронен документ“. Подобна „заверка“ противоречи на закона, съгласно който се заверява снетият електронен образ, а не оригиналът на документа – чл. 360ж, ал. 3 ЗСВ. След като са материализирани на хартиен носител, а не са в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари