Определение №218/13.05.2021 по дело №883/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 218

  София, 13.05.2021 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: Камелия Ефремова

  Членове: Бонка Йонкова

  Евгений Стайков

  като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков ч.т.д. №883/2021г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

  Производството е образувано по частна жалба на „Амфион“ ЕООД срещу определение №260961 от 15.02.2021г., постановено по т.д.№88/2021г. на СГС, ТО, VІ -23 състав, с което е оставена без разглеждане жалба на „Амфион“ ЕООД срещу прекратяване на производството за назначаване на вещи лица и изготвяне на оценка на непарична вноска от длъжностно лице при АП.

  Частната жалба на „Амфион“ ЕООД срещу определението на СГС е адресирана до компетентния за разглеждането й съд съгласно чл.25, ал.1 и сл. от ЗТРРЮЛНЦ, а именно – до Софийски апелативен съд, по сметката на който съд е внесена дължимата държавна такса. След получаването на отговор на частната жалба от ответната Агенция по вписванията (също адресиран до Софийски апелативен съд), с разпореждане от 16.04.2021г. е постановено изпращане на делото по компетентност на САС. По погрешка съпроводителното писмо на СГС с приложеното дело, е адресирано и изпратено във ВКС, след което неправилно е образувано настоящото производство. В тази връзка производството по ч.т.д. №883/2021г. по описа на ВКС, следва да бъде прекратено и делото следва да бъде изпратено на Софийски апелативен съд по компетентност.

  Мотивиран от горното, ВКС, ТК, състав на второ отделение

  О П Р Е Д Е Л И:

  ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№883/2021г. на ВКС, ТК.

  ИЗПРАЩА делото по компетентност на Софийски апелативен съд.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари