Определение №218/15.07.2020 по дело №828/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Анотация

Въпрос

Важи ли изискването на чл. 264, ал. 1, изр. 2 ДОПК , за удостоверяване наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за прехвърляем имот, в случаите на преобразуване чрез вливане на търговско дружество, притежаващо недвижими имоти ? Приравнява ли се преобразуващото се дружество на прехвърлител, по смисъла на чл. 264, ал. 1, изр. 1 ДОПК ?

Счита ли се в този случай, че не са представени доказателства за изпълнение на изискванията на чл.264 ДОПК, ако е представена нотариално заверена декларация от преобразуващото се дружество за липса на публични задължения по чл. 264, ал. 1, изр. 1 ДОПК и удостоверение за данъчна оценка по изр. второ на разпоредбата, издадена на името на дружеството – правоприемник, от която е видно, че същото няма непогасени данъчни задължения за придобитите в резултат на преобразуването имоти ?

Достъпно за логнати потребители и абонати

За да прочетете този съдебен акт трябва да сте влезли в профила си или да се регистрирате безплатно. Можете да го направите тук.

или