Определение №217/13.05.2021 по дело №811/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 217

  гр. София, 13.05.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и осми април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  АННА БАЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 811 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2, пр. 1, във връзка с ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 248, ал. 3 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на Л. И. В. /ищца в първоинстанционното производство и въззиваем във въззивното производство/ чрез процесуален представител адв. Р. С. Н. срещу определение № 260027 от 20.01.2021г. по т. дело № 537/2020г. на Апелативен съд Пловдив, I търговски състав, с което е оставена без уважение молба с вх. № 263179/08.12.2020г., подадена от Л. И. В. за допълнение на решение № 260093 от 25.11.2020г. по същото дело в частта за разноските.

  Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на определението поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Поддържа становище, че въззивният съд не е взел предвид, че в представените писмени бележки вх. № 261833/29.10.2020г. е направено искане за присъждане на разноски. Позовава се на разпоредбата на чл. 81 ГПК и Тълкувателно решение № 6/06.11.2013г. по тълк. дело № 6/2012г. на ВКС, ОСГТК. Моли след отмяна на определението въззивното решение да бъде допълнено като бъде присъдено платеното адвокатско възнаграждение.

  Ответникът „Р. 22“ ООД, [населено място], община Марица, област Пловдив не изразява становище по частната жалба.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени данните по делото и становищата на страните, приема следното:

  Частната жалба е допустима – депозирана е от надлежна страна в рамките на предвидения в чл. 248 ГПК преклузивен срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

  За да остави без уважение молба с вх. № 263179/08.12.2020г., подадена от Л. И. В., за допълнение на решение № 260093 от 25.11.2020г. по т. дело № 537/2020г. на Апелативен съд Пловдив, I търговски състав в частта за разноските, въззивният съд е приел, че въззиваемата /молител по чл. 248 ГПК/ не е направила искане за присъждане на разноски в проведеното открито съдебно заседание, нито преди това, предвид липсата на отговор по подадената въззивна жалба, нито в молба вх. № 261093/02.09.2020г., с която е представено пълномощно на адв. Р. Н..

  Определението на въззивната инстанция по чл. 248 ГПК е правилно.

  Въззивното производство е образувано по повод постъпила от ответника по иска „Р. 22“ ООД въззивна жалба срещу решение № 54 от 03.02.2020г. по т. дело № 176/2019г. на Окръжен съд Пловдив, 18 състав в частта, с която ответното дружество е осъдено да заплати на ищцата сума в размер 20 663 лв. – дадени в заем от ищцата на ответника и невърнати парични средства, заедно със законната лихва от 06.03.2019г. до окончателното плащане, както и сумата 2 083 лв. – направени разноски за първоинстанционното производство, и са оставени без уважение заявените от „Р. 22“ ООД възражения за прихващане в общ размер 11 341,36 лв. С въззивното решение № 260093 от 25.11.2020г. по т. дело № 537/2020г. на Апелативен съд Пловдив, I търговски състав е потвърден обжалвания първоинстанционен съдебен акт.

  До приключване на устните състезания въззиваемата Л. И. В. /настоящ частен жалбоподател/ не е направила искане за присъждане на направените във въззивното производство разноски - не е подала отговор на въззивната жалба; в молба вх. № 260193/02.09.2020г., с която е представила пълномощно на адв. Р. Н., и в съдебно заседание на 21.10.2020г. не е заявила искане по чл. 78 и чл. 80 ГПК. Въззиваемата е поискала присъждане на направените във въззивното производство разноски едва с писмената защита, представена на 29.10.2020г., т. е. след приключване на устните състезания.

  Съгласно т. 11 от Тълкувателно решение № 6/06.11.2013г. по тълк. дело № 6/2012г. на ВКС, ОСГТК претенцията за разноски по чл. 80 ГПК може да бъде заявена валидно най-късно в съдебното заседание, в което е приключило разглеждането на делото пред съответната инстанция. След този момент страните не могат валидно да осъществяват

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари