Определение №217/20.05.2021 по дело №805/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 217

  гр. София, 20.05.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на шести април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Маринова

  ЧЛЕНОВЕ: Веселка Марева

  Емилия Донкова

  като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 805 по описа за 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 280 от 14.12.2020г. по гр.д. № 415/2020г. на Смолянски окръжен съд, с което е потвърдено решение № 60458 от 24.07.2020г. по гр.д. № 1007/2019г. на Смолянски районен съд за отхвърляне на предявения от Р. А. К. срещу К. В. И. иск по чл. 108 ЗС относно 1/2 ид.ч. следния недвижим имот: двуетажна жилищна сграда с идентификатор ****, с разгъната застроена площ от 190 кв.м., построена в УПИ ** в кв. 97 по ЗРП на [населено място], заедно с поземления имот, съставляващ по кадастралната карта ПИ с идентификатор № *** с адрес: [населено място], [улица] площ 963 кв.м. С решението е прекратено като недопустимо производството по искането на ищцата за отмяна на нотариалния акт за покупко-продажба, с който е придобит спорния имот на името на ответника.

  Решението се обжалва от ищцата Р. А. К. чрез пълномощника й адв. Ч.. Претендира се допускане на касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК по въпросите: 1/ дали давностното владение на единия съпруг спрямо другия съпруг, започнало преди брака, продължава и по време на брака и може да доведе до придобиване на собствеността предвид разпоредбата на чл. 115, ал.1, б.”в” ЗЗД; 2/ по предпоставките на чл. 79 ЗС за придобиване на недвижим имот чрез давностно владение и по-конкретно кой от двата закона: Законът за собствеността - чл. 79 или Законът за задълженията и договорите - чл. 115, ал.1 б.”в”, е приложим в конкретния случай; 3/ по приложението на Тълкувателно решение № 3/2012г. на ОСГК и допустимостта да се иска отмяна на нотариален акт, удостоверяващ правна сделка. Без да е формулиран правен въпрос, са наведени оплаквания, че съдът не е извършил преценка на свидетелските показания и не е посочил на кои дава вяра и защо.

  В писмения отговор на ответника К. В. И. се поддържа, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване. Претендира разноски.

  Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение счита, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е допустима.

  Производството е по иск за собственост на 1/2 ид.ч. от поземлен имот и построената в него двуетажна жилищна сграда. Не се спори, че ищцата и ответника са живели на съпружески начала от 1999г., през 2005г. са сключили брак, а през 2014г. са се развели. През 2003г. с договор за покупко-продажба на името на ответика е придобито правото на собственост върху спорния поземлен имот и жилищна сграда. Твърди се от ищцата, че имотът е закупен с общите им спестени средства и тя не е включена като страна в сделката, тъй като още не е била разведена с предишния си съпруг. Фактическата власт върху имота е осъществявана от двамата общо, непрекъснато и спокойно, като ответникът е признавал, че имотът е съсобствен помежду им при равни дялове и е закупен с общи средства. С оглед на това ищцата претендира да е придобила 1/2 ид.ч. от правото на собственост чрез давностно владение в периода от закупуване на имота на 07.04.2003г. до 01.01.2014г.

  Въззивният съд е обсъдил свидетелските показания на С. А. - сестра на ищцата, А. К. - неин баща, К. Т. и А. С., последните двама посочени от ответника. Приел е, че страните са решили да закупят имота общо със спестени средства от работата им в Гърция, но ищцата още не е била разведена и имотът е купен на името на ответника. Ищцата е участвала със средства както в купуването на имота, така и при извършвани ремонти и подобрения в него. Ответникът е упълномощил сестрата на ищцата и съпруга й да ръководят строителните дейности. Той

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари