*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  3

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 216

  гр.София, 06.07.2022 г.

  в и м е т о н а н а р о д а

  Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на пети юли две хиляди двадесет и втора година в състав:

  Председател: ВЕСКА РАЙЧЕВА

  Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

  АНЕЛИЯ ЦАНОВА

  изслуша докладвано от съдията В.Райчева гр.дело №622/2021г. по описа на ВКС.

  Производството е по чл.247 ГПК.

  Обжалвано е било решение от 11.06.20г. на по гр.д.№423/2019г. на АС Велико Търново, с което са уважени искове с правно основание чл.49, вр.чл.45 и чл.86 ЗЗД, както и с правно основание чл.469 от Кодекса на застраховане.

  С решение от 02.12.2021г. ВКС е отменил решение от 11.06.2020г. на по гр.д.№423/2019г. на АС Велико Търново, в частта му по отношение обратните исковете на МБАЛ ”Тота Венкова” АД срещу ЗАД ”ОЗК Застраховане”АД и „Застрахователно дружество Евроинс”АД с правно основание чл.469 от Кодекса на застраховане, осъдил е ЗАД ”ОЗК Застраховане”АД да заплати на МБАЛ ”Тота Венкова” АД сумата 25 001/двадесет и пет хиляди лева и1ст/ лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” със застрахователна полица, отхвърлил е иска на МБАЛ ”Тота Венкова” АД срещу „Застрахователно дружество „ЕВРОИНС” АД за сумата 25 001/двадесет и пет хиляди лева и 1ст/ лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” по полица със застрахователна полица № [ЕГН]/ 001 от 30.01.2018 г. и е оставил е в сила определение от 07.10,2020г. по гр.д.№423/2019г. на АС Велико Търново.

  С молба от 02.02.2022г. МБАЛ ”Тота Венкова” АД, чрез процесуалния си представител е поискала да се допълни решението, като бъдат присъдени и лихви върху главницата от 25 001лева от предявяването на иска до окончателното и изплащане.

  С допълнително решение от 16.03.2022г. ЗАД ”ОЗК Застраховане”АД е осъдено да заплати на МБАЛ ”Тота Венкова” АД и лихва за забава, върху присъдената главница от 25 001/двадесет и пет хиляди лева и 1ст/ лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” със застрахователна полица, считано от 21.06.2021г до окончателното заплащане на обезщетението

  С молба от 30.03.2022 г. процесуалният представител на МБАЛ „Тота Венкова“ АД е поискал да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението от 16.03.2022 г. като за начална дата, от която насетне се дължи и лихва за забава, вместо датата 21.06.2021г., да се посочи – 28.09.2018 г., както ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари