Определение №216/31.05.2021 по дело №931/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 216

  гр.София, 31.05.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева ч. т. д. № 931 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 274, ал. 2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на лицата, осъществяващи функцията синдик на „КТБ“ АД /н./, срещу определение от 05.03.2021 г. по в. т. д. № 2651/2020 г. на Апелативен съд София, с което е спряно производството по делото на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК до приключване на производството по конституционно дело № 9/2020 г. на Конституционния съд на Република България.

  Жалбоподателят прави оплакване за незаконосъобразност на атакуваното определение и моли то да бъде отменено. В жалбата излага доводи, че преценката на въззивния съд за наличие на предпоставките по чл. 229, ал. 1, т. 6 от ГПК е неправилна. Нито една от нормите в Закона за банковата несъстоятелност /ЗБН/, чиято конституционосъобразност ще бъде преценявана в рамките на к. д. № 9/2020 г., не е приложима по делото. Предявените срещу „ИНГ Банк Н.В.“ искове се отнасят до прихващане, извършено на 26.11.2015 г., докато § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗБН /ДВ бр. 22/13.03.2018 г./ придават обратно действие на чл. 59, ал. 5 ЗБН в редакцията му от 28.11.2014 г., като същата се прилага считано от 20.06.2014 г. Процесното прихващане е извън темпоралния обхват на § 8 от ПЗР на ЗИДЗБН, поради което сочената норма няма как да е приложима по делото. Оттук следва и липсата на основание производството по въззивното дело да бъде спряно.

  Ответникът по жалбата „ИНГ Банк Н.В.“, чрез процесуалните си представители, я оспорва като неоснователна и моли да бъде оставена без уважение. Заявява, че е налице спор между страните относно приложимото материално право, поради което въззивният съд не би могъл отнапред да вземе становище по този въпрос, съответно да приложи като последица от това правилото на чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК. Моли частната жалба да бъде оставена без уважение. Заявява становище и, че вземанията на банката, с които е направено прихващането, са възникнали много преди датата 26.11.2015 г., поради което теоретично би могло да се окаже, че приложение все пак намира чл. 59, ал. 5 ЗБН в редакцията към ДВ бр. 22/13.03.2018 г.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като взе в предвид изложените доводи и провери данните по делото, намира следното :

  Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от легитимирана да обжалва страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което се явява процесуално допустима.

  Производството по в. т. д. № 2651/2020 г. е образувано по въззивна жалба на лицата, осъществяващи функциите синдик на „КТБ“ АД /н./, срещу решение № 260075/30.09.2020 г. по т. д. № 1541/2017 г. на Софийски градски съд, с което са отхвърлени предявени от тях срещу „ИНГ БАНК Н.В.“ при условия на евентуално съединяване искове по чл. 3, ал. 3, вр. с ал. 2, изр. II ЗБН, евентуално по чл. 59, ал. 5 ЗБН, евентуално по чл. 59, ал. 3 ЗБН с предмет извършено на 26.11.2015 г. прихващане на вземания.

  С обжалваното в настоящото производство определение Апелативен съд София, като е счел, че решението по к. д. № 9/2020 г. на Конституционния съд на Република България би имало значение за произнасяне на въззивната инстанция, предвид обстоятелството, че е образувано по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване противоконституционност на §5, ал.1 - 4, §6, ал.1 - 2, §7 и § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗБН /обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г./, чл. 60а, ал. 1 от ЗБН /обн. ДВ, бр. 22 от 2015 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г., в сила от 19.04.2019 г./, § 16 от ЗИД на ЗБН /обн. ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 11.08.2015 г./ и чл. 60б, ал. 1, ал. 2

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари