Определение №216/19.05.2021 по дело №1277/2021

Спорът е разрешен с Решение №60137/08.11.2021 по дело №1277/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Влязлото в сила съдебно решение, с което е признато право на собственост върху терен като възстановено по реда на чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ, противопоставимо ли е на трети лица, които са закупили от ответника в хода на това производство правото на собственост върху построени върху този терен съоръжения, които в последващ процес претендират права върху част от терена с твърдението, че същият представлява прилежаща площ към закупените от тях сгради, находящи се в съседен имот?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

при секретар като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 1277 от 2021 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх.№260679/15.01.2021г., подадена от И. И. Я. от [населено място], П. И. С. от [населено място], Д. И. П. от [населено място] и Т. И. Ц. от [населено място], чрез процесуалния им представител адв.М. Д. П. от САК, срещу решение №V-232, постановено на 18.11.2020г. от Бургаския окръжен съд, II гражданско отделение, въззивен граждански състав по в.гр.д.№1405/2020г., с което решението на първоинстанционния съд е отменено и вместо това предявените от И. И. Я., П. И. С., Д. И. П. и Т. И. Ц. против Т. А. Р. и В. П. Р. активно и пасивно съединени искове с правно основание чл.108 ЗС за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищците са собственици на реална част от поземлен имот с идентификатор .............. по КК и КР на [населено място], одобрени със заповед №РД-18-22/24.03.2016г. на Ид на АГКК, целият имот с площ от 2009 км., която реална част е с площ от 915 кв.м. и е в границите, защриховани в жълто в скица-приложение №5 на вещото лице по СТЕ, обявена за неразделна част от решението, и за осъждането на ответниците да предадат владението върху тази реална част, са отхвърлени като неоснователни.

Мотиви

В изложението към касационната жалба се поддържа, че са налице предпоставки за допускане на касационно обжалване по реда на чл.280, ал.1, т.1 ГПК и чл.280, ал.2 ГПК.

Според касаторите в обжалваното решение въззивният съд се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС по следните правни въпроси, които са обусловили правните му изводи относно неоснователността на предявения иск:

1.Следва ли съдът да зачете обективните предели на силата на пресъдено нещо на влязлото в сила съдебно решение. Поддържат, че по така поставения въпрос въззивният съд се е произнесъл в противоречие с решение №133 от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение на общо събрание
    Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
    1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари