Разпореждане №216/13.11.2020 по дело №

Анотация

Въпрос


Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 216

гр. София, 13.11.2020 г.

Борислав Белазелков – председател на четвърто гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 8359 от 06.11.2020 г., образувана по молба вх. № 282333 от 03.11.2020 г., констатира следното:

Молбата на Д. С. К. е изпратена по компетентност на ВКС. От съдържанието на същата не става ясно дали представлява молба за отмяна или частна жалба.

Ето защо, молба вх. № 282333 от 03.11.2020 г. следва да се изпрати на Софийски градски съд, който да даде указания за конкретизиране на молбата и изясняване на характера на исканията, след което същата следва да бъде администрирана.

По изложените съображения, председателят на четвърто отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

Р а з п о р е д и :

ВРЪЩА преписка с вх. № 8359 от 06.11.2020 г. по компетентност на Софийски градски съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


Цитирани норми и термини

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове