Определение №215/12.05.2021 по дело №801/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Друго

5

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 215

гр. София, 12.05.2021 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и осми април през две хиляди и двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

АННА БАЕВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч. т. д. N 801 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.2 и ал.3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Р. А. М., А. Р. А. и А. Н. М. срещу определение № 9 от 08.01.2021г. по ч.т.д. № 408/2020г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което: 1/ е оставена без разглеждане като недопустима частната им жалба срещу определение № 260103 от 01.10.2020г. по гр. д. № 211/2020г. на Окръжен съд – Русе, в частта, с която е отделено производството по делото по исковете на Р. М. и А. А. против СНББАЗ – София за заплащане на обезщетения за претърпени от тях имуществени и неимуществени вреди в резултат на ПТП от 22.03.2018г., изпратени са по подсъдност на РС-Русе и е прекратено производството в тези части, като производството по в.ч.т.д. № 408/2020г. на АС-Велико Търново в тази част е прекратено; 2/ е потвърдено определение № 260103 от 01.10.2020г. по гр. д. № 211/2020г. на Окръжен съд – Русе, в частта, с която е спряно на основание чл.229, ал.1, т.5 ГПК производството по гр.д. № 211/2020г. на Окръжен съд – Русе до приключване на ДП № 697/2018г. по описа на ОД на МВР- Русе.

Частните жалбоподатели искат отмяна на атакуваното определение като неправилно по съображения, подробно изложени в жалбата.

Ответникът по частната жалба, СНББАЗ – София, представя отговор, в който поддържа, че не са налице основанията за допускане на касационния контрол, съответно се излагат съображения за неоснователност на частната жалба.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на страните, приема следното:

Частната касационна жалба, с оглед изискванията за редовност, е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл.275, ал.1 от ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

За да постанови обжалвания акт, на първо място, въззивният съд е приел, че с постановеното определение, с което се отделят исковете на Р. М. и А. А. по чл.432 КЗ и същите се изпращат за разглеждане на съответния родово компетентен съд, не се слага край на делото по тези искове и страните не се лишават от право на защита, тъй като имат възможност да упражнят своите права в отделно образуваното производство. Посочено е и, че обжалване на определението за разделяне на производството по чл.210, ал.1 ГПК не е предвидено и изрично от закона. Изложени са съображения, че изпращането на материалите на Районен съд-Русе и прекратяването на производството в тази част се явяват последица от разделянето на исковете и преценката за подсъдността е във връзка с движението на делото, поради което определението в тази част не може да бъде квалифицирано като определение по подсъдността на делото, за да се приеме, че подлежи на самостоятелно обжалване. Въз основа на това е направен извод за необжалваемост на определението в тази част и от там и за недопустимост на частната жалба срещу него.

На второ място, е прието, че по отношение на иска на А. М. по чл.432 КЗ производството правилно е спряно от първоинстанционния съд, поради наличие на основанието на чл.229, ал.1, т.5 ГПК, предвид образуваното досъдебно производство с предмет настъпилото ПТП, вследствие на което се претендира обезщетение за неимуществени вреди по делото, и в което досъдебно производство се установяват обективните и субективните признаци на престъплението, в резултат на което е настъпило ПТП, част от които са елементи на фактическия състав на непозволеното увреждане по чл.45 ЗЗД, функция от което е отговорността на застрахователя. Посочено е, че съдът следва служебно да постанови спиране на производството по делото, в случай, че при разглеждането му се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гражданския спор, какъвто е настоящият случай. Решаващият състав се е позовал и на разпоредбата на чл. 300 ГПК,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари