Определение №214/18.05.2021 по дело №1272/2021

Спорът е разрешен с Решение №60130/01.11.2021 по дело №1272/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на дванадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА, ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 1272 по описа за 2021 г. приема следното:

История на спора

Производството е по реда на чл.288 ГПК във връзка с чл.280 ГПК. Образувано е по касационна жалба на Държавата, представлявана от МРРБ, чрез Областния управител на Област Л., срещу решение № 260064 от 20.11.2020 г. по в.гр.д.№ 322 от 2020 г. на Ловешкия окръжен съд в частта му, с която е отменено частично решение № 129 от 23.04.2020 г. по гр.д.№ 1387 от 2019 г. на Ловешкия районен съд и вместо него е постановено ново за осъждане на Държавата по предявения от „Професионални градинари“ О. иск по чл.109 ЗС да преустанови бездействието си по отношение на разрушителното действие на река „Продимчешка бара“ върху собствения на ищцовото дружество търговски обект, находящ се в имот с идентификатор 43952.519.659 по кадастралната карта на [населено място], като почисти коритото на реката и извърши преоразмеряване и ремонт на двата водостока в района на С. индустриална зона за съответните количества максимални водни потоци, както и да заплати на „Професионални градинари“ О. разноски за двете съдебни инстанции в размер на 1322,68 лв.

Мотиви

Пълномощникът на касатора твърди, че решението на въззивния съд е недопустимо и неправилно- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1 ГПК, т.2 и т.3.

Като основания за допускане на касационното обжалване сочи чл.280, ал.1, т.1 ГПК и чл.280, ал.2, предл.2 ГПК. Твърди, че обжалваното решение е недопустимо и противоречи на посочена практика на ВКС /решение № 213 от 18.10.2015 г. по гр.д.№ 1730 от 2015 г. на ВКС, ГК, I г.о./ по следния правен въпрос: Държавата, като собственик на река, следва ли да бъде осъдена да извърши ремонт на съоръжение, което съгласно чл.19, ал.1, т.4, б.“г“ от Закона за водите е общинска собственост ?

В писмен отговор от 24.03.2021 г. пълномощникът на ответника по касационната жалба „Професионални градинари“ О. оспорва жалбата. Моли касационното обжалване на решението на Ловешкия окръжен съд да не бъде допускано.

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, състав на първо гражданско отделение по допустимостта на жалбата и наличието на основания за допускане на касационното обжалване счита следното: Касационната жалба е допустима: подадена е от легитимирано лице /ответник по делото/, в срока по чл.283 ГПК и срещу решение на въззивен съд по иск за собственост, което ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №60130/01.11.2021 по дело №1272/2021
    Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари