*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 213

  София, 18.04.2022 год.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на І т.о. в закрито заседание на двадесет и трети март през две хиляди двадесет и втора година в състав:

  Председател: Ирина Петрова

  Членове: Вероника Николова

  Десислава Добрева

  като изслуша докладваното от съдията Петрова т.д. № 1413 по описа за 2021 год. за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на встъпилите на страната на ответника Лайтхаус Голф Ризорт“АД/н/ трети лица помагачи - М. Й., П. К. М. Х. и С. Х., граждани на Кралство Дания, срещу решение № 68 от 15.02.2021г. по в.т.д.№ 2483/2020г. на Софийски апелативен съд, ТО, 11 състав, с което, след отмяна на решението по т.д.№ 27/2020г. на СГС за отхвърляне на предявените искове, е признато за установено на основание чл.694,ал.2,т.1 ТЗ, че ответникът „Лайтхаус Голф Ризорт“АД/н/ дължи на ищеца „Лайтхаус Голф енд Спа Хотел“АД по сключен между тях договор от 10.01.2014г. за преструктуриране на договор за банков кредит № 2 от 09.03.2007г.: сумата 6 039 961.74лв. - главница по т.3.3.1 с привилегия по чл.722,ал.1,т.8 ТЗ; сумата 1 145 571.72лв. - договорна лихва за периода 01.04.2014г.-17.12.2018г. с привилегия по чл.722,ал.1,т.8 ТЗ, както и законна лихва върху главницата за периода от 28.01.2019г. до изплащането й с привилегия по чл.722,ал.1,т.9 ТЗ.

  В касационната жалба са наведени основанията за отмяна на въззивното решение като неправилно поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и материална незаконосъобразност. Поддържа се и, че то е очевидно неправилно поради нарушение на императивна материалноправна норма - чл.102,ал.1, изр.втро ЗЗД, тъй като с процесния договор старият длъжник „Лайтхаус Голф ризорт“АД не е освободен от дълга към кредитора, а е придобил статут на солидарен длъжник, на което нарушение третите лица помагачи изрично са се позовали. В инкорпорираното в касационната жалба изложение по чл.284,ал.3,т.1 ГПК се иска допускане на обжалването по материалноправния въпрос „При извършено заместване в дълг, допустимо ли е старият длъжник да остане солидарно отговорен заедно с новия длъжник или освобождаването му от дълга спрямо кредитора следва да е пълно и безусловно“. Твърдението е, че правилно първоинстанционният съд е извършил анализ на процесния договор, като избрал строго правен подход, а САС заменил правната преценка на съдържанието на договора с преценка за икономическа целесъобразност. Въведена е допълнителната предпоставка на чл.280,ал.1,т.1,предл последно ГПК с позоваване на решения ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари